Maksaako oman postinsa kääntäminen Poste Restanteen?

Maksaako oman postinsa kääntäminen Poste Restanteen?

Maksaako oman postinsa kääntäminen Poste Restanteen? Saako sen tehdä pysyvänä ratkaisuna?

Miksi jotkut kääntävät postinsa Poste Restanteen?
Voiko sitä käyttää jotenkin esimerkiksi keinottelun välineenä. Onko se vähäisessäkään määrin epäilyttävää, jos jonkun luonnollisen henkilön osoite on Poste Restante?

Voiko esimerkiksi saada aiheettomasti jotakin sosiaalietuuksia, kun väittää, ettei asu sellaisen henkilön kanssa, jonka kanssa on aikaisemmin asunut, kuten avioliiton tilanteissa?

Ottaako Kela esimerkiksi lähempään tarkasteluun ihmisen Poste Restante -osoitteen?

Vastaus

Poste restante -palvelu on maksuton. Palvelun voi ottaa käyttöön yksityinen henkilö, yhteisö tai yritys.

Asunnottomuus on yleinen syy noutopostin käyttöön. Mutta osa ihmisistä haluaa itse pysyä viranomaisten
tavoittamattomissa.

Poste restante -osoitetta saatetaan toisinaan käyttää velkojen välttelyyn tai etuuksien väärinkäyttöön.

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeudesta kuitenkin määrä, että sosiaalihuollon asiakkaat ovat velvollisia antamaan selvityksen osoitteista, joissa he yöpyvät.

Lähteet:
http://fi.wikipedia.org/wiki/Poste_restante

http://www.ts.fi/online/kotimaa/223473.html

http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/112350-ts-poste-restante-osoite-on-usein...

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000812

Kommentit (0)

Vastauksesi