Maiden absoluuttiset hiilipäästöt vuosittain, väkilukuun suhteututtuna tms...

Maiden absoluuttiset hiilipäästöt vuosittain, väkilukuun suhteututtuna tms...

Vastaus

Yhdysvaltain Carbon Dioxide Information Analysis Center on kerännyt tietoa fossiilisten polttoaineiden aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä. Tietoa päästöistä löytyy aina vuodesta 1751 alkaen. Päästöt löytyvät niin kokonaismäärinä kuin myös asukasta kohti (per capita). Esimerkiksi Suomen hiilidioksidipäästöt löytyvät vuodesta 1860 alkaen.

http://cdiac.ornl.gov/trends/emis/overview_2006.html

UNFCCC:ltä eli YK:n ilmastonmuutoskonventilta taas löytyy teollisuusmaiden ilmoittamat päästöt vuodesta 1990 lähtien, sekä heikommin muiden maiden päästölukemia. Täältä löytyy myös päästölukemat, jotka sisältävät maankäytön ja metsien hakkuun aiheuttamat päästöt.

http://unfccc.int/ghg_data/ghg_data_unfccc/time_series_annex_i/items/381...

Kommentit (0)

Vastauksesi