Mahalaukun seinämän solut erittävät suolahappoa, jonka pH on varsin...

Mahalaukun seinämän solut erittävät suolahappoa, jonka pH on varsin...

Mahalaukun seinämän solut erittävät suolahappoa, jonka pH on varsin alhainen. Millainen biokemiallinen reaktio mahalaukun seinämän soluissa tuottaa vatsan erittämän suolahapon?

Vastaus

Turvauduimme asiantuntijaan, jolta alla oleva vastaus kokonaisuudessaan.

Mahalaukun epiteelisolut, parietaalisolut, erittävät suolahapon mahaan. Parietaalisolut reunustuvat mahalaukun maharauhasten pintoja. Parietaalisoluilla on tehokas eritysverkosto (tiehyt), josta erittynyt HCl aktiivistesti kuljetaan mahaan. Erityinen parietaalisolujen entsyymi vety-kalium-ATPaasi (H+/K+ ATPase) kuljettaa vety-ionit mahaan vasten suurta konsentraatiogradienttia.

Suolahappo (HCl) muodostuu seuraavasti:
-Vetyionit (H+)tuotetaan parietaalisoluissa vesimolekyylien pilkkomisen kautta. Tässä muodostuu myös hydroksyyli-ionit (OH-), jotka nopeasti reagoivat hiilidioksidin kanssa, jolloin syntyy bikarbonaatti-ioni (HCO3-). Reaktiota katalysoi karboanhydraasi entsyymi.
-Bikarbonaatti ioni (HCO3-) vaihdetaan kloridi ioniin (Cl-) solujen tyviosassa ja bikarbonaatti-ioni diffuntoituu laskimovereen mikä nostaa veren pH:ta.
-Kalium- (K+) ja kloridi-ionit kuljetetaan tiehytverkostoon johtokyky kanavien kautta.
-Vety-ionit pumpataan solusta ulos tiehytverkostoon ja vaihdossa tilalle tulee kalium-ionit, H+/K+ ATPase-pumpun kautta.

Lähteet:
Research scientist,Phd Tampereen teknillinen yliopisto,Kemian ja biotekniikan laitos
http://mcb.berkeley.edu/labs/forte/morphol.html
http://www.youtube.com/watch?v=p-X1lB_s2gc&feature=related

Kommentit (0)

Vastauksesi