Maassamme on muutamia valtateiden yhteyteem rakennettuja lentokoneiden...

Maassamme on muutamia valtateiden yhteyteem rakennettuja lentokoneiden...

Maassamme on muutamia valtateiden yhteyteem rakennettuja lentokoneiden varalaskupaikkoja.
Jotta nämä todella täyttäisivät tehtävänsä, niidenhän tulisi olla suljettavissa maantieliikenteeltä - ja nopeasti. Miksi tätä (lennonjohdon taholta suoritettavaa) sulkemismahdollisuutta niihin ei kuitenkaan ole rakennettu?

Vastaus

Varalaskupaikathan on rakennettu ensisijaisesti sota- ja hätätilanne käyttöön jolloin muu maantieliikenne olisi vähäistä ja teiden sulkeminen tarpeetonta. Lentokentät harvoin säästyvät pommitustilanteista ja tällöin varalaskupaikat mahdollistaisivat omien koneiden laskeutumisen suojaisempiin paikkoihin.
Myös matkustajakoneet voivat hätätilanteessa käyttää varalaskupaikkaa laskeutumiseen ja tällaisessa tilanteessa olisi poliisin ja muiden viranomaisten vastuu ohjata liikenne sitä varten rakennetuille kiertoteille ja levikeille sekä pysäyttää liikenne.
Luultavasti kiinteän sulkemisjärjestelmän (puomit, liikennevalot jne.) rakentaminen olisi liian mittava hanke varalaskupaikkojen käyttöön nähden.
Seuraavassa tiehallinnon julkaisu varalaskupaikkojen suunnitelusta ja rakentamisesta.
http://alk.tiehallinto.fi/julkaisut/pdf3/lo_2010-18_lentokoneiden_varala...

Kommentit (0)

Vastauksesi