Maanviljelyn päästöt?

Maanviljelyn päästöt?

Usein puhutaan teollisuuden ja karjatalouden hiilidioksidipäästöistä mutta tuottaako pintakerroksen eroosion lisäksi maanviljely kasvihuonekaasuja? Ja jos tuottaa niin missämäärin?

Vastaus

Otetaan vastauksessa esimerkiksi oman maamme aiheuttamat päästöt, koska niistä on kätevimmin saatavilla tilastoja. Maatalouden kasvihuonekaasupäästöjen kokonaisarviointia hankaloittaa se että niistä raportoidaan myös muilla kuin maataloussektorilla. YK:n ilmastosopimuksen mukainen raportointitapa on seuraava:

Maatalous: eläinten ruoansulatus, lannankäsittely, maaperä.

Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous: viljelysmaat, ruohikkoalueet, alueiden raivaaminen pelloksi.

Energia: maatalouskoneiden energiankulutus, muu maatalouden energiankulutus

Maataloussektorin osuus Suomen kokonaispäästöistä on noin 9 prosenttia. Tähän eivät siis sisälly esimerkiksi maatalouskoneiden aiheuttamat päästöt, jotka kuuluvat energiasektorille. Kaikkien kolmen sektorin maatalouteen kuuluvien päästöjen yhtenlaskettu osuus on noin 20% Suomen kokonaispäästöistä.

 

Kommentit (0)

Vastauksesi