Lyhennys bmr2 mitä se tarkoittaa? Liittyy rakentamiseen ja rakennusalaan...

Lyhennys bmr2 mitä se tarkoittaa? Liittyy rakentamiseen ja rakennusalaan...

Lyhennys bmr2 mitä se tarkoittaa? Liittyy rakentamiseen ja rakennusalaan, mutta???
Olisin kiitollinen

Vastaus

Brm2 tarkoittaa bruttoalaa.
http://www.kti.fi/sanasto.php?sivu=_9

Bruttoala kuvaa koko rakennuksen laajuutta. Bruttoala lasketaan rakennuksen kaikkien kerrostasojen kerrostasoalojen summana. Kerrostasoalat lasketaan bruttoalaan kokonaisina riippumatta kerrostason sijainnista ja sen sisältämien huoneiden käyttötarkoituksista. Bruttoalaan lasketaan kaikki kerrostasoalat riippumatta myös siitä, ovatko huoneet kylmiä vai lämpimiä.

Kerrostasoalan määritelmä
Kerrostasoala on kerrostason ala, jonka rajoina
ovat kerrostasoa ympäröivien ulkoseinien
ulkopinnat tai niiden ajateltu jatke ulkoseinän
pinnassa olevien aukkojen ja koristeosien
osalla.

Lähde: Rakennuksen pinta-alat, RT 12-10277. Tässä RT-kortissa on myös pidempi selitys kerrostasoalan laskemiseen sekä selventäviä pohjapiirrosesimerkkejä.

Selventävä selitys kerrostasoalalla Rakentaja.fi:ssä
Kerrostasoala
- Laskemiseen käytetään rakennuksen ulkomittoja. Aukot lasketaan mukaan käyttäen seinien ajateltua jatketta aukkojen kohdalla. Siihen ei lasketa välipohjan aukkoja, jotka ovat vähäistä suurempia. Ullakkon ja kellarin kerrostaso sisältää vain ne huoneet, joilla on suunniteltu käyttötarkoitus ja niitä ympäröivät rakennusosat. Näinpä myös tilat, joiden korkeus on alle 1600 mm lasketaan kerrostasoalaan. Ullakon tekniset tilat, iv-kh ja varastotilat muodostavat kerrostasoalaa. Yläpohjan ja vesikaton välistä tilaa ei lasketa kerrostasoksi olipa sen korkeus mikä tahansa. Mutta, jos se rakennetaan käyttöä varten, se muuttaa rakennuksen laajuustietoja. Alaan ei lasketa parvekkeita, porttikäytäviä eikä ulkoseinän paksuutta syvempiä ovisyvennyksiä.
http://www.rakentaja.fi/index.asp?s=/suorakanava/verkkolehti/rakennusala...

Kommentit (0)

Vastauksesi