Luonnonvarat ja saatavuus

Luonnonvarat ja saatavuus

Mitkä ovat uusiutuvia luonnonvaroja? Saadaanko esim alumiinia loputtomasti. Mistä se syntyy? Entä muut metallit?

Vastaus

Uusiutuvat luonnonvarat ovat mitä tahansa luonnonvaroja, joiden voidaan katsoa uusiutuvan. Luonnonvaroilla täytyy olla jokin mekanismi, jolla niitä syntyy lisää. Uusiutuvia luonnonvaroja ovat esimerkiksi happi, puu, makea vesi, biokaasu ja biomassa.  Uusiutumattomiin puolestaan luetaan mm. öljy, maakaasu, kivihiili, uraani, mineraalit ja malmit. Uusiutuvista luonnonvaroista voi kuitenkin tulla uusiutumattomia, jos niiden varastoja kulutetaan nopeammin kuin ne uusiutuvat.  Toisinaan rajanveto on hankalaa, jos luonnonvara uusiutuu hitaasti kuten turpeen tapauksessa.

Alumiinia, kuten muitakaan mineraaleja ei saada loputtomasti, koska ne syntyvät geologisissa prosesseissa ja nämä syntyprosessit ovat hitaita. Alumiini on kuitenkin yleisin metalli ja sitä on n 8 % maankuoresta. Mineraalien syntyprosessit vaihtelevat. Ne jaetaan kuitenkin kolmeen ryhmään: magmatismi, sedimentaatio ja metamorfoosi. Nämä esitellään lyhyesti viimeisessä linkissä.

Kommentit (0)

Vastauksesi