Luokitellaanko koiran virtsa kerrostalon alimman kerroksen asunnon omalla...

Luokitellaanko koiran virtsa kerrostalon alimman kerroksen asunnon omalla...

Luokitellaanko koiran virtsa kerrostalon alimman kerroksen asunnon omalla aidatulla pihalla taloyhtiön piha-alueiden likaamiseksi? Koira ei siis pissi yleisille pihoille tai taloyhtiön muille alueille, ainoastaan huoneistoon kuuluvalla pihalle toisinaan.

Vastaus

Järjestyslaki säätää yleistä järjestyksestä ja turvallisuudesta yleisillä paikoilla. Järjestyslain 14 § säätää koirakurista http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030612
14 § Koirakuri
Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden säilymiseksi koiran omistajan tai haltijan on:
3) pidettävä huolta siitä, että koiran uloste ei jää ympäristöön hoidetulla alueella taajamassa.

Hallituksen esityksestä löytyy tarkennus: ulosteella tarkoitetaan kiinteää ulostetta.

"Nykyisin on jossain määrin epäselvää, koskevatko jätelain jätettä koskevat säännökset koiran ulostetta. Siksi olisi tarpeen ottaa lakiin selvä säännös, jonka perusteella koiranpitäjän on otettava talteen koiran (kiinteä) uloste tai muutoin huolehdittava, ettei se jää ympäristöön taajaan rakennetulla alueella. Tällaista tarvetta ei ole metsässä tai muualla rakentamattomalla alueella. Hevosen tai kissan ulosteesta ei ole aiheutunut vastaavanlaista ongelmaa."

"Koiran kiinteä uloste olisi kerättävä talteen tai hoidettava muulla tavalla niin, ettei se jää sopimattomaan paikkaan. Hoidettuja alueita ovat esimerkiksi alueet, joilla nurmikot on leikattu, joilla on istutuksia, tai joilla tiet ovat päällystettyjä."

HE 20/2002 eli Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi turvallisuuden edistämistä yleisillä paikoilla koskevien säännösten uudistamiseksi http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/akxhref2.sh?{KEY}=HE+20/2002

Taloyhtiöllä voi olla myös järjestyssääntöjä. Noin vuosi sitten Korkein oikeus antoi ennakkopäätöksensä koskien tupakointia asuntojen oleskeluparvekkeilla. Ratkaisussaan KKO tuli linjanneeksi samalla muuta asumista ja siitä mahdollisesti syntyvää haittaa. KKO katsoi, että asunto-osakeyhtiöllä on oikeus puuttua asukkaan sellaiseen toimintaan, joka aiheuttaa muille asukkaille kohtuutonta haittaa, häiriötä tai rasitusta. Yhtiö voi myös vahvistaa järjestyssääntöjä tai tehdä päätöksiä, joilla pyritään ennalta ehkäisemään kohtuuttomien haittojen muodostuminen.
Toisaalta osakkeenomistajat ovat velvollisia kohtuullisessa määrin sietämään toisten osakkeenomistajien ja muiden asukkaiden taholta tulevia häiriöitä.
Ratkaisu kokonaisuudessaan: http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2008/20080007

Kommentit (0)

Vastauksesi