Lukemistavoista

Lukemistavoista

Osa meistä lukijoista lukee kirjan kuin kirjan vain yhden kerran - sen jälkeenhän tietää mitä siinä tapahtuu. Osa lukee kirjoja monta kertaa, aina uudelleen ja uudelleen. Uusia kirjoja tuohon joukkoon tulee jos on tullakseen. Osa lukee kirjoja uudelleen kielen takia osa jostain muusta syystä (dementikko ei muista mitä tapahtui?). Onko meille erilaisille lukijoille jotkin minitykset lukutavan mukaan?

Vastaus

Kysymyksesi on mielenkiintoinen. En muista koskaan tutustuneeni mihinkään vakiintuneeseen lukijatyyppien luetteloon.

Voidaan kuitenkin ajatella, että erilaiset lukemistavat tai lukeminen eri tarkoituksiin muodostavat erilaisia lukijatyyppejä. Lukemiseen keskittyvät tutkimukset ovatkin lähestyneet lukemista juuri tällaisten erilaisten taustamuuttujien kautta. Toisaalta samankin henkilön lukijatyyppi muuttuu usein tilanteen mukaan.

Lukija voidaan määritellä monin eri tavoin ja erilaisista näkökulmista. Nykyaikainen, 2000-luvun suomalainen lukija eroaa selvästi esimerkiksi lukijasta sata vuotta sitten. Tänään lähes kaikki osaavat lukea, luettavien tekstien määrä on lisääntynyt tuosta ajasta huomattavasti ja luettavan materiaalin saatavuus on parantunut.

Tietotekniikan kehitys ja sen käytön laajentuminen yhä nuorempien ikäluokkien arkipäiväiseksi tiedon ja viihteen välittämisen välineeksi on luonut kokonaan uuden lukemisen maailman. Juha Herkman ja Eliisa Vainikka ovat jakaneet teoksessaan Lukemisen tavat Lukeminen sosiaalisen median aikakaudella (Tampere University Press 2012) lukijat neljän eri mediasukupolven kautta neljäksi erilaiseksi lukijatyypiksi: printtereihin, tuottajiin, kirja-hifisteihin ja kommunikaattoreihin. Heidän tutkimuksensa osoittaa kuinka esim. internet ja sosiaalinen media ovat tuoneet lukemiseen uudenlaista yhteisöllisyyttä ja osallistumista.

Lukija on usein myös kirjoittaja tai puhuja. Moni lukija lukee tuottaakseen uutta tietoa esimerkiksi työelämässä, tutkimuksessa tai opiskelussa. Näin ollen lukija voidaan määritellä myös esimerkiksi lukutekniikan ja oppimistavoitteen kautta. Esimerkiksi Jyväskylän yliopiston Kielikeskuksen sivulla on lueteltu näitä erityisesti opiskeluun liittyviä lukutekniikoita, joita ovat mm. silmäily, skannaus, pääkohtien etsiminen ja kriittinen, arvioiva lukeminen.

Lukijatyyppejä voidaan jaotella myös sen mukaan, kuinka paljon ja mitä lukee. Satunnainen lukija lukee harvoin ja valitusti, harrastajalukija lukee myös valikoiden, mutta laaja-alaisemmin ja enemmän, perinteinen himolukija tai lukutoukka, joista monet ovat nuoria lukemisen harrastajia saattavat lukea esimerkiksi kokonaisen kirjasarjan vaikkapa hevoskirjoja tai etsiväkirjoja.

Lukemisesta, lukutottumuksista ja lukuharrastuksesta on olemassa runsaasti kirjallisuutta, tutkimusta ja verkkosivustoja. Lisäksi voit tutustua kirjablogeihin tai liittyä esimerkiksi johonkin lähelläsi toimivaan kirjallisuus- tai lukupiiriin, joiden kautta pääset tutustumaan erilaisiin lukemisen kokemuksiin ja jakamaan niitä.    

 

 

    

Kommentit (0)

Vastauksesi