Luiskan kaltevuus ja sähköiset ovet liikuntavammaisia ajatellen

Luiskan kaltevuus ja sähköiset ovet liikuntavammaisia ajatellen

Liikuntavammaiset liikkuvat yleensä hitaasti ja sähköllä toimivat kauppojen ja virastojen ym. ovet sulkeutuvat yleensä liian nopeasti. Myös luiskat ovat yleensä liian jyrkkiä. Nopeasti sulkeutuvat ovet ja jyrkät luiskat aiheuttavat vaaratekijöitä. Onko tätä silmällä pitäen jotain säädöksiä luiskien kaltevuudessa ja sähköisten ovien sulkeutumisessa?

2 vastausta

Suomen Rakentamismääräyskokoelma määrittää luiskan kaltevuuden.
"Luiska saa olla kaltevuudeltaan enintään 8 % (1:12,5) ja pituudeltaan yhtäjaksoisena enintään kuusi metriä, jonka jälkeen kulkuväylällä edellytetään vaakasuoraa vähintään 2000 mm pituista välitasannetta. Ilman välitasanteita jatkuva luiska saa olla enintään 5 % (1:20) kalteva.”

Esteettömyyskeskuksen Esteetön.fi –toimituksesta, että  sähköisten ovien sulkeutumiseen ei valitettavasti ole mitään määräyksiä. Niissä kannattaisi aina tapauskohtaisesti keskustella kiinteistön omistajan/hallinnoijan kanssa, voisiko ovien aukioloaikaa pidentää. Yleensä teknisesti se on mahdollista ja erittäin helppoa.

Kommentit (0)
10.01.201417:33
22092
68
Kommentit (0)

Vastauksesi