Luiskan kaltevuus ja sähköiset ovet

Luiskan kaltevuus ja sähköiset ovet

Onko jotain sääntöä tms. luiskan kaltevuudesta tai siitä miten kauan sähköllä toimivien ovien pitää olla avoimena?

3 vastausta

Saimme vastauksen nosto-ovien valmistajalta. "Nosto-oven toiminnan kannalta luiskan kaltevuudesta ei ole mitään sääntöä. Rakennuttajan tai arkkitehdin puolelta sellainen voi olla. Mitään aikarajaa kuin kauan sähkäkäyttöisen nosto-oven tulee olla avoimena ei ole."

Joitain mainintoja kaltevuudesta löytyi:
Trukkiliikennteen osalta pituussuuntainen kaltevuus ei saisi olla enempää kuin 1:8. Samoin mainitaan Työterveyslaitoksen Turvallisuusosaston varastoja ja tavaraterminaaleja koskevissa ohjeissa.

Kommentit (0)
17.12.201313:00
79917
104

Jos nyt kuitenkin oli kyse invaluiskasta ja invalidien automaattiovista? Ohessa Helsingin kirjastojen ohje esteettömästä kulkemisesta:

”Luiska saa olla kaltevuudeltaan enintään 8 % (1:12,5) ja pituudeltaan yhtäjaksoisena enintään 6 m, jonka jälkeen kulkuväylällä edellytetään vaakasuoraa vähintään 2000 mm:n pituista välitasannetta. Ilman välitasanteita jatkuva luiska saa olla enintään 5 % (1:20) kalteva."

Invalidien automaattiovien aukioloajasta en löytänyt ohjetta, mutta luulisin että niissä on tunnistin joka estää oven "päälle käynnin".

Kommentit (0)
17.12.201313:08
21485
68

luiskan kaltevuutta koskee lukuisia määräyksiä riippuen käytöstä (auto, pyörätuoli) ja siitä, onko luiska ulkona vai katoksen alla ja minkä korkuinen tasoero luiskalla hoidetaan. vaihtoehtoja on liian paljon tässä listattavaksi; säännöt sekä ohjeet löytyvät rakennustietosäätiön RT-korteista, joista osa on maksullisia. voit käydä katsomassa kortteja kampissa, TIETO-kirjakaupassa, eteläinen rautatiekatu 12.

jokseenkin kaikesta sähköllä toimivasta on turvamääräykset; yksikään suunnittelija ei ota vastuuta siitä, että joku torvi asentaja on säätänyt oven sulkeutumaan niin äkisti, että sattuu jokin tapaturma. lähtisin etsimään tätä yksityiskohtaa turvallisuus- ja kemikaalivirastosta (Tukes), opastinsilta 12, itä-pasilassa.

Kommentit (0)

Vastauksesi