Luin Ove Enqvistin kirjasta "Finska vikens port", että 1949 julkaistussa...

Luin Ove Enqvistin kirjasta "Finska vikens port", että 1949 julkaistussa...

Luin Ove Enqvistin kirjasta "Finska vikens port", että 1949 julkaistussa puolustusrevision raportissa suositettiin rannikkopuolustuksen tehostamista rannikkotykistölinnakkeita huomattavasti lisäämällä. Tätä suunnitelmaa ilmeisesti myöhemmin kustannussyistä supistettiin. Haluaisin tietää jos on selvitettävissä, että mihin alkuperäisessä suunnitelmassa näitä linnakkeita suunniteltiin ja mikä oli supistettu suunnitelma suhteessa alkuperäiseen? Lisäksi haluaisin tietää sotiamme edeltävien aikojen rannikko ja meripuolustusta mukaanlukien laivasto koskevien suunnitelmien pääpiirteittäisistä johtopäätöksistä. Ymmärtääkseni brittikenraali Kirke ja muistaakseni nimellä "suuri rannikkopuolustuskomitea" kulkenut työryhmä ainakin olivat näitä asioita pohtineet.

Vastaus

Liekö kysymyksessä tarkoitettu valtioneuvoston toukokuussa 1945 asettamaa Puolustusrevisiota? Revision työvaliokunta hyväksyi 24.1.1947 jatkosuunnittelun pohjaksi järjestelyn, jossa rannikkojoukoilla oli seuraava osuus (Suomen puolustusvoimat 1944-1974, s. 219.):

-rannikkotykistörykmentti, joka vastasi Porkkalan itäpuolisen Uudenmaan rannikosta
-rannikkotykistörykmentti lounaisrannikolla
-erillinen linnakkeisto Kymenlaakson rannikolla
-erillinen linnakkeisto Hangon alueella
-erillinen linnakkeisto merenkurkun alueella
-erillinen rannikkopataljoona Vaasassa liikkuvan tykistön ja rannikkojalkaväen kouluttamiseksi

Pääesikunta poikkesi tästä järjestelystä huomattavasti. 1940-luvun lopulla rannikkopuolustus oli merivoimien osa.

Valitettavasti ulottuvillamme oleva kirjallisuus ei sisällä tietoja suunnitelman myöhemmistä vaiheista. Rannikkopuolustuksesta sinänsä on kirjoitettu paljon, alla luetellusta kirjallisuudesta (osa opinnäytteitä) todennäköisesti löytyisi yksityiskohtaista tietoa. Sen lähteenä on ollut Maanpuolustuskorkeakoulun Taisto-tietokanta

https://taisto.linneanet.fi/vwebv/searchBasic?sk=fi_FI

Enqvist, Ove
Kellä saaret ja selät on hallussaan... : rannikkopuolustuksen aluekysymykset autonomisessa ja itsenäisessä Suomessa. - Maanpuolustuskorkeakoulu. Sotahistorian laitos, 2007
(ei ulottuvillani)

Arimo, Reino
Suomen linnoittamisen historia 1918-1944. - Otava, 1981.

Leskinen, Jari
Vaiettu Suomen silta : Suomen ja Viron salainen sotilaallinen yhteistoiminta Neuvostoliiton varalta vuosina 1930-1939. - Suomen historiallinen seura, 1997.

Leskinen, Jari
Veljien valtiosalaisuus : Suomen ja Viron salainen sotilaallinen yhteistyö Neuvostoliiton hyökkäyksen varalle vuosina 1918-1940. - WSOY, 1999.

Suomen rannikkotykistö 1918-1958. - Rannikkotykistön upseeriyhdistys, 1959.

Silvast, Pekka
HanRPsto : Hangon rannikkopatteristo 1921-1998. - Rannikkotykistön upseeriyhdistys, 1998.

Veriö, Toivo
Turun rannikkotykistörykmentti 1939-1989. - Turun kaupunki, 1989.

Veriö, Toivo
TurRR : Turun rannikkorykmentti 1939-1994. - Rannikkotykistön upseeriyhdistys, 1995.

Enqvist, Ove
Järvö : Järvö : linnakesaari, josta ei tullut linnaketta . - Suomenlinnan rannikkotykistökilta, 1988.

Myllyniemi, Urho
SIRR : Suomenlinnan rannikkorykmentti 1918-1998. - Rannikkotykistön upseeriyhdistys, 1998.

Vähäkangas, Petri
Sotilaspoliittisen tilannearvion vaikutus meripuolustuksen kehittämiseen toisen maailmansodan päättymisestä vuoteen 1973. - Maanpuolustuskorkeakoulu, 2000.

Niskanen, Jani
Rannikko- ja meripuolustuksen johtosuhdemuutosten syyt 1970-luvulle mennessä. - Maanpuolustuskorkeakoulu, 1999.

Tirronen, Uolevi
KotRPsto : Kotkan rannikkopatteristo 1918-1993. - Rannikkotykistön upseeriyhdistys, 1994.

Kurvinen, Pekka
VaaRPsto : Vaasan rannikkopatteristo 1952-94. - Rannikkotykistön upseeriyhdistys, 1996.

Mikola, Keijo
Kivilinnoista karkaistuun teräkseen : rannikkotykistöaselajin historia ja tekninen kehitys. - Rannikkotykistön upseeriyhdistys, 1994.

Leino, Teemu
Kiinteän rannikkotykistön uudelleen ryhmittäminen Pariisin rauhansopimuksen jälkeen. - Maanpuolustuskorkeakoulu, 1988.

Tirronen, Uolevi
Pakko puuhastella Pohjanlahden kanssa.
(Aikauslehdessä: Sotilasaikakauslehti nro 8/1999)

Kommentit (0)

Vastauksesi