Luin netistä, että porttikiellon antaminen nykyään on laitonta, ja että sitä...

Luin netistä, että porttikiellon antaminen nykyään on laitonta, ja että sitä...

Luin netistä, että porttikiellon antaminen nykyään on laitonta, ja että sitä olisi käytetty vain vuosia sitten. Pitääkö tämä paikkansa?

Vastaus

Tarkistin asian lakipuhelimen lakimieheltä http://www.laki24.fi/lakipuhelin.php.

Laissa ei ole olemassa erityistä säädöstä porttikiellosta, mutta tilan omistaja voi esimerkiksi järjestyslakiin vedoten kieltää tietyiltä henkilöiltä pääsyn omaan tilaansa, esimerkiksi ravintolaan tai kauppakeskukseen, ja perustella kieltoaan esimerkiksi henkilön aiemmalla häiritsevällä käyttäytymisellä. Porttikielto perustuu siis käytäntöön, ei erilliseen lainkohtaan. Samoin tontin omistaja voi rajoittaa omalle tontilleen pääsyä esimerkiksi kotirauhaan vedoten.

Toisaalta laki tuntee lähestymiskiellon http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980898?search%5Btype%5D=pik..., jonka perusteella toinen henkilö voi "antaa porttikiellon" lähestymiskieltoon määrätylle henkilölle. Tällöin "porttikielto" toisen henkilön luokse on käräjäoikeuden määräämä eli "lähestymiskieltoon määrätty henkilö ei saa tavata suojattavaa henkilöä eikä muuten ottaa häneen yhteyttä tai sitä yrittää." Joissakin tapauksissa lähestymiskielto "voidaan määrätä laajennettuna koskemaan myös oleskelua suojattavan henkilön vakituisen asunnon tai loma-asunnon, työpaikan tai erikseen määritellyn muun niihin rinnastettavan oleskelupaikan läheisyydessä".

Porttikielto tarkoittaa henkilölle tai ryhmälle annettua kieltoa mennä määrättyyn tilaan, paikkaan, yleisötilaisuuteen tai muuhun julkiseen tapahtumaan. Porttikieltoa valvovat yleensä järjestyksenvalvojat tai tilan omistaja.

Kommentit (1)
"tilan omistaja voi esimerkiksi järjestyslakiin vedoten kieltää tietyiltä henkilöilt... "tilan omistaja voi esimerkiksi järjestyslakiin vedoten kieltää tietyiltä henkilöiltä pääsyn omaan tilaansa, esimerkiksi ravintolaan tai kauppakeskukseen, ja perustella kieltoaan esimerkiksi henkilön aiemmalla häiritsevällä käyttäytymisellä." Itse asiassa kieltoa ei ole pakko edes perustella, sillä elinkeinonharjoittajalla on oikeus valikoida asiakkaansa vaikka mielivaltaisesti. (Ei kuitenkaan syrjivästi)
10.9.2015 16:53 Martti Syyskorpi 6138

Vastauksesi