Luin netistä että hautaus voidaan suorittaa ilman siunausta ja hauta voi...

Luin netistä että hautaus voidaan suorittaa ilman siunausta ja hauta voi...

Luin netistä että hautaus voidaan suorittaa ilman siunausta ja hauta voi äärimmäisessä tapauksessa olla myös ns. siunaamaton maa. Ilmeisesti siinä tapauksessa tulee ensin tukaus. Mistä kyseiseen toimitukseen saa luvan ja voiko sen hakea jo elinaikanaan? Mikä on se äärimmäinen tapaus?
Muuan ikävän tapauksen johdosta ja seurakunnasta saamani kohtelun vuoksi, uskoni siunattuun maahan ja siunaukseen on romahtanut. Täytyyhän vaihtoehtoja muitakin olla.

Vastaus

Näistä asioista määrää 1.1.2004 voimaan tullut Hautaustoimilaki (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030457 ).

Sen mukaan evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat tai seurakuntayhtymät ovat ainoina velvollisia ylläpitämään hautausmaita (3 §) ja osoittamaan hautapaikan myös niille, jotka eivät kirkkoon kuulu. Velvollisuuteen kuuluu myös se, että seurakuntien on perustettava muusta hautausmaasta selvästi erottuvia tunnustuksettomia hauta-alueita (5 §). Kirkkoon kuulumaton voidaan haudata arkkuhautauksella niin seurakunnan 'vihittyyn' kuin 'vihkimättömään' (tunnustuksettomaan) hautausmaahan. Maksut niin kirkkoon kuuluvalle kuin kuulumattomallekin ovat yhtenäiset (6 §).

Mikäli vainaja ei kuulu kirkkoon, ei pappi tule erikseen pyytämättä suorittamaan hautaan siunaamista. Tässä toimitaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkkojärjestyksen (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19931055 ) 2. luvun 23 § mukaan
"Kirkkoon kuulumaton henkilö voidaan siunata hautaan, jos omaiset tai muut vainajan hautauksesta huolehtivat henkilöt sitä pyytävät. Siunausta ei kuitenkaan toimiteta, jos vainaja on selvästi ilmaissut tahtovansa toisin tai jos pappi sielunhoidollisessa keskustelussa tai muulla tavoin saamansa käsityksen nojalla katsoo, ettei kirkolliseen hautaan siunaamiseen ole riittäviä perusteita."

Hautaustoimilain 16 § mukaan vainaja voidaan myös haudata yksityiselle alueelle. Tämä edellyttää erilaisten lupien saamista, joista ko. pykälässä enemmän.

Vainajan tuhka voidaan haudata muuallekin kuin hautausmaahan. Hautaustoimilain 19 § mukaan tuhka on sijoitettava vuoden kuluessa pysyväisesti yhteen paikkaan. Krematorio voi luovuttaa tuhkan vain jos lopullinen sijoituspaikka on ilmoitettu.

Hautausmaita voivat ylläpitää myös Ortodoksisen kirkon seurakunta, valtio, kunta, kuntayhtymä, rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta, rekisteröity yhteisö tai säätiö. Ne voivat itse päättää, keille hautapaikka luovutetaan. (7-8 §).

Hautaukseen liittyvät toiveet on syytä kertoa niille henkilöille, joiden tietää aikanaan olevan vastuussa järjestelyistä. Viranomaislupia ei eläessään tarvitse hakea.

Kommentit (0)

Vastauksesi