Luin jostakin, että ampuma-asetta ei saa käyttää 150 metriä lähempänä...

Luin jostakin, että ampuma-asetta ei saa käyttää 150 metriä lähempänä...

Luin jostakin, että ampuma-asetta ei saa käyttää 150 metriä lähempänä tietä. Miksi kuitenkin jossain on rakennettu ampumalavoja aivan tien viereen, esim. yleiselle venepaikalle johtavan tien varrelle?

Vastaus

Nyt on kysyjällä tainnut mennä pari metsästykseen liittyvää rajoitusta sekaisin. 150 metrin raja liittyy nimittäin asuttuihin rakennuksiin. Metsästyslain 25 pykälän mukaan “ilman rakennuksen omistajan tai haltijan nimenomaista lupaa eläintä ei saa ampua 150:tä metriä lähempänä sellaista rakennusta, jossa asutaan.” Samassa lain pykälässä sanotaan myös, että “riistaeläintä ei saa ampua rautatien tai yleisen tien yli eikä riistaeläimen tai ampujan ollessa tällaisella tiellä.” Yleistä tietä koskeva ampumiskielto on ankara ja se on määrätty yleisen turvallisuuden vuoksi.

Yksityisellä tiellä ampumiskieltorajoitus ei ole näin tiukka. Yksityisellä tiellä saa ampua eläintä. Myös tien yli voi ampua ja ampuja voi olla tiellä. Ainoastaan metsäkanalinnun ampuminen tielle on kielletty. Tällöin ei ampujakaan saa olla tiellä. Metsäkanalintuja ovat metso, teeri, pyy, riekko ja kiiruna.

Eli ampuma-asetta saa käyttää teiden läheisyydessä. Mitään metrimääriä ei ole asetettu etäisyyden suhteen, mutta varmuudella ollaan pois tiealueelta, kun ollaan tieltä katsoen ojan tai tieluiskan toisella puolella.

Miksei metsäkanalintuja saa ampua tielle?
Metsäkanalinnuilla on sellainen ruoansulatusjärjestelmä, että niiden täytyy toisinaan syödä hiekkaa ja soraa ruoansulatuksen edistämiseksi. Metsäkanalinnut käyvät usein sorateillä syömässä pikkukiviä, ja metsästäminen olisi teiden varsilla vähän liian ”helppoa” (mm. lintukantojen kannalta).

Miksi ampumalavoja rakennetaan teiden lähelle?
Yleensä nämä teiden varsilla olevat ampumalavat ovat hirvitorneja. Hirviä ammutaan tornista, eikä maan tasalta ihan turvallisuussyistä. Kiväärin luodin kantomatka voi yläviistoon ammuttaessa olla useitakin kilometrejä. Tällöin ei voi tietää, mihin hukkaluoti lentoratansa päässä osuu. Hirvitornista alaspäin ammuttu patruuna osuu hyvän näkyvyyden ansiosta todennäköisemmin maaliin, ja mahdolliset hukkaosumatkin menevät turvallisesti maahan. Hirvitornit rakennetaan monesti tien varteen erityisesti siksi, että hirvi on suuri eläin, jota on vaikea liikutella. Jos hirven ampuu keskelle metsää, se on haettava sieltä esimerkiksi traktorilla. Moottorikäyttöisen ajoneuvon metsässä käyttämiseen tarvitaan aina erikoislupa poliisilta. Siksi on helpompaa, jos hirvi saadaan ammuttua tien lähelle, mistä ruhon saa helpommin raahattua autoon.

Hirvenmetsästysaika alkaa suurimmassa osassa maata vajaan kolmen viikon päästä, eli 24.9., ja se kestää vuoden loppuun saakka. Enontekiöllä, Inarissa, Muoniossa ja Utsjoella hirvenmetsästyskausi alkoi jo 1.9.

Lähteet ja lisätietoa:

Metsästäjän opas: Metsästys- ja aselainsäädäntö. Suomen riistakeskus, 2011

Suomen riistakeskuksen viestintäpäällikkö Klaus Ekman

http://www.luonnossa.net/Hirvenmetsastys/Hirvitorni/body_hirvitorni.html
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19930615
http://www.riistainfo.fi/faqindex.mhtml?lang=fi&group=METSASTYS&section=UKK
http://www.riista.fi/?group=00000140&mag_nr=13

Kommentit (0)

Vastauksesi