Löytäisittekö jotain tilastoa itsemurhan tehneiden (tai sitä yrittäneiden) varallisuusjakaumasta?

Löytäisittekö jotain tilastoa itsemurhan tehneiden (tai sitä yrittäneiden) varallisuusjakaumasta?

Suomessa, jossain muussa maassa tai koko maailmassa?

Vastaus

Suomalaista tilastoa tai tutkimusta en aiheesta löytänyt, mutta Yhdysvalloissa asiaa on selvitetty.

Federal Reserve Bank of San Francisco julkaisi vuonna 2010 tutkimuksen, jonka mukaan köyhyys ja  asuinpaikka lisäävät itsemurhariskiä merkittävästi. Erityisesti tämä korostuu sellaisen henkilön kohdalla, jonka tulot ovat keskimäärin pienemmät kuin muiden samalla alueella asuvien.

Vuodessa alle 34 000 dollaria ansaitsevat ihmiset tekevät todennäköisemmin itsemurhan kuin tätä enemmän ansaitsevat. Tyytyväisyys elämään korreloi tutkimuksen mukaan vuositulojen kanssa, mutta 75 000 dollaria on kuitenkin yläraja. Sen ylittävät vuositulot eivät enää lisää onnellisuuden määrää.

Työttömyys lisää huomattavasti itsemurhan riskiä. Tutkimuksen mukaan työttömät yhdysvaltalaiset tekevät itsemurhan jopa 72 % todennäköisemmin kuin työssäkäyvät. Myös eläkeläisillä ja esimerkiksi virkavapaalla olevilla (!) on suurempi työttömyysriski.

 

Kommentit (0)

Vastauksesi