Loton järjestelmässä on 11 ruksia ja riville tulee 6 oikein.

Loton järjestelmässä on 11 ruksia ja riville tulee 6 oikein.

Montako 6, oikein, 5 oikein, 4 oikein ja 3 oikein riviä kupunkiin silloin sisältyy? Kuinka ne lasketaan?

2 vastausta

Veikkauksen sivuilla on Loton peliohjeet, joissa on alakohta järjestelmäpelaaminen (kts. lähdeviite). Siellä on valmiiksi laskettu mahdolliset pelivoittoa tuottavien voittorivien lukumäärät. 

Saamalla 11 rastin järjestelmällä 6 oikein 5 kappaletta 6 oikein rivejä, 60 kappaletta 5 oikein rivejä, 150 kpl 4 oikein rivejä ja 100 kpl 3 oikein rivejä. Kombinaatiot lasketaan siten, että lasketaan vaihtoehdot, kuinka monella tapaa voidaan oikeaan osuneista rasteista valita kysytty osumamäärä (tässä kysymyksessä 6, 5, 4, 3) ja kertoa luku vaihtoehdoilla valita väärään osuneista rasteista jäljellä oleva ylijäävä määrä. Tässä tarvitaan binomikerrointa, jolla lasketaan kuinka monella tavalla n-alkioisesta joukosta voidaan valita k-alkioinen osajoukko (kts. esim. https://fi.wikipedia.org/wiki/Binomikerroin) eli n alle k.

Kun esimerkiksi 11 rastin järjestelmässä saadaan 6 oikein, niin 5 oikein rivit voidaan laskea kaavalla 6 alle 5 kertaa 5 alle 2 (kts. kaavakuva). Tästä binomikertomien saadaan edellä mainittu 60 kappaletta. Kuudesta oikeaan osuneesta rastista voidaan siis valita viisi oikein 6 eri tavalla (6 alle 5). 11 rastin järjestelmästä 6 oikeasta jäljelle jää 5 väärään osunutta rastia. 5 oikein rivissä on 2 väärään osunutta rastia 7 rastin järjestelmässä. Näin 5 väärästä voidaan valita 2 väärää (5 alle 2) yhteensä 10 eri tavalla. Näiden kahden binomikertoimet kerrottuna saadaan 6 * 10 eli 60 kombinaatiota. Vastaavasti 4 oikein rivit voidaan laskea, kun ensimmäisestä kohdasta 6 oikeasta valitaan 4 oikeaa (6 alle 4) ja kerrotaan 5 väärään osunutta, josta valitaan 7:stä jäljelle jääneet 3 väärin osunutta. 

Selvennyksenä todettakoon, että kaavakuvassa binomikertoimien ylärivillä on lottojärjestelmän luku 11 kahteen osaan jaettuna - siis 6 oikein ja 5 väärin. Alapuolella on taas normaaliloton rastimäärä 7 kahteen osaan jaettuna: vasemmalla puolella on 7 rastista oikeaan osuneiden rastien määrä ja oikealla puolella on 7 rastista loput eli väärään osuneiden määrä.

Kuva: 
Kommentit (0)
01.03.201718:39
4790
103

Veikkauksen rastipekalla voi tarkistaa omat rivinsä ja katsoa montako osumaa järjestelmässä oli.

https://www.veikkaus.fi/fi/rastipekka

Kommentit (0)

Vastauksesi