Lois-sähkö Mitä se on ja miten sitä muodostuu.

Lois-sähkö Mitä se on ja miten sitä muodostuu.

Lois-sähkö Mitä se on ja miten sitä muodostuu. Olen kuullut,että energiansäästölamput kehittävät sitä ja se on sähköyhtiöille ongelmallista. Lois-sähköä myös kompensoidaan jotenkin, miten.
Paljon energiaa käyttävät laitokset maksavat lois-sähköstään, onko olemassa sähkölaitteita jotka tuottavat ja toisia jotka eivät tuota kyseistä energiaa. Jos laitteet itse tuottavat toimiessaan energiaa, onko tämä lois-sähkö mahdollista hyötykäyttää.

Vastaus

Lähetimme kysymyksesi Helsingin Energiaan, josta saimme seuraavanlaisen loissähköilmiötä valaisevan vastauksen. Laitan vastauksen nyt kokonaisuudessaan tähän:

"Tietyt vaihtosähköverkkoon kytketyt laitteet tarvitsevat toimiakseen pätötehon lisäksi loistehoa. Tällaisia laitteita ovat mm. moottorit, muuntajat ja kuristimilla varustetut valaisimet. Esim. moottoreissa loistehoa tarvitaan pyörimisliikkeen aikaansaavan magneettikentän ylläpitämiseen. Varsinaisen työn moottori tekee verkosta otetun pätötehon avulla.

Myöskin loistehon moottori ottaa verkosta. Loisteho aiheuttaa kuitenkin sähköverkossa ylimääräistä energiahukkaa siirtohäviöiden muodossa. Tästä syystä on järkevää, että loisteho tuotetaan lähellä sitä kulutuspistettä, missä sitä tarvitaan. Tämä tapahtuu kondensaattorien avulla, joilla kompensoidaan (tuotetaan) mm. moottorin (induktiivisen kuorman) tarvitsema loisteho. Kansanomaisesti loistehoa on verrattu joskus oluen vaahtoon. Vaahto kuuluu oluttuoppiin, mutta se tuotetaan vasta kulutuskohteessa.

Loistehon kompensointi voidaan suorittaa joko keskitetysti (kiinteistökohtaisesti) tai laitekohtaisesti. Kiinteistökohtaisessa kompensoinnissa loisteho tuotetaan pääkeskukseen sijoitetulla automaattisella kondensaattoriparistolla, mikä tuottaa kulloiseenkin tilanteeseen tarvittavan loistehon. Laitekohtaisessa loistehon kompensoinnissa kondensaattorit lisätään itse laitteen syöttöpisteeseen.

Verkkoyhtiöt määrittelevät "tehotariffiasiakkaille" rajat verkosta otetulle loisteholle ja verkkoon tuotetulle loisteholle. Rajojen ylittävältä osalta peritään loistehomaksua (sanktiomaksua), jolla pyritään ohjaamaan sähköverkkoa toiminnallisesti terveeseen tilaan. "Yleistariffiasiakkailta" (pien- ja kerrostaloasujilta) ei mitata loistehoa eikä siten myöskään peritä loistehomaksua. Heidän laitteensa kuluttavat pääasiassa vain pätötehoa ja siten he maksavat vain kulutetusta pätöenergiasta (kilowattitunneista)."

Kommentit (0)

Vastauksesi