Loggaajan palkka TV-alalla?

Loggaajan palkka TV-alalla?

Vastaus

Radio- ja televisioalalla ei ilmeisesti ole yleensä varsinaisia loggaajia.Se, tarkoittaa, että ennen varsinaista leikkausta kuvattu koko materiaali katsotaan läpi ja jaetaan kuviin. Kuvien vaihdosten paikat merkataan, kuvat nimetään ja niistä tehdään tietokonelista  Uutis- ja ajankohtaistyössä tämän tekee yleensä toimittaja tai kuvaussihteeri. Joskus leikkaajakin loggaa tai työ tehdään yhdessä.Palkka riippuu siis henkilön muusta toimenkuvasta, alan työehtosopimuksista, kokemuksesta, työtehtävien määrästä, ylitöistä, lisistä jne. Työtä tehdään kuukausipalkkaisena, tuntityönä, freelance-työnä sekä yksityisyrittäjänä Erityispalvelujen Työnantajaliittoon kuuluvien yritysten palveluksessa olevien työntekijöiden palkkaus määräytyy Elokuva- ja TV-tuotantoa koskevan työehtosopimuksen mukaan. Elokuva-alalla työn hoitavat usein harjoittelijat.

Kommentit (0)

Vastauksesi