Listaisitteko tähän syyt, miksi luontoa ei saisi roskata?

Listaisitteko tähän syyt, miksi luontoa ei saisi roskata?

Moi! Listaisitteko tähän syyt, miksi luontoa ei saisi roskata?

Vastaus

Hei,

roskaaminen rumentaa ympäristöä sekä aiheuttaa riskejä eläimille ja luonnossa liikkuville ihmisille. Eläin voi esimerkiksi syödä jätettä, jäädä "sen vangiksi" tai loukata itsensä teräviin esineisiin. Luontoon jätetyt jätteet voivat ajan mittaan aiheuttaa maaperän pilaantumista. Erityisen suuren riskin aiheuttavat luontoon jätetyt ongelmajätteet, esimerkiksi romuakut sekä öljykanisterit ja muut öljyiset jätteet.

Jätelain mukaan ympäristöön ei saa jättää roskaa, likaa eikä käytöstä poistettua konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä siten, että siitä voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle, epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä tai niihin rinnastettavaa muuta vaaraa tai haittaa.

Lähteet:

http://www.vaasa.fi/WebRoot/380444/Vaasa2010SubpageWithoutBanner.aspx?id...

http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=419876&lan=SV&clan=fi

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19931072

Kommentit (0)

Vastauksesi