Lisäkilvellä laajentaminen?

Lisäkilvellä laajentaminen?

Eräässä aiemmassa vastauksessanne kerrotte, että "liikenneministeriön päätös liikenteen ohjauslaitteista kertoo, että kielto- ja rajoitusmerkin yhteydessä ei lisäkilvellä saa määrätä laajempaa kieltoa tai ankarampaa rajoitusta kuin itse liikennemerkillä."

Kuitenkin usein näkee rakennuksen seinään kiinnitettyjä pysäköintikieltomerkkejä, joissa on lisäkilpi "Rakennuksen edustalla". Liikennemerkkihän on normaalisti voimassa merkistä eteenpäin, joten tuo lisäkilpi määrittelee laajemman kiellon, kuin itse merkki. Kieltääkö tuollainen merkkiyhdistelmä yksinään pysäköintiä ko. rakenneuksen edustalla, jollei sitä kiellä mikään muu aiempi liikennemerkki tai muu lain kohta?

 

Vastaus

Tieliikenneasetuksessa kerrotaan lisäkilvistä, että "liikennemerkin alapuolella voidaan käyttää suorakaiteen muotoista lisäkilpeä, jos liikennemerkin tarkoitusta tai kohdetta täytyy selventää. Lisäkilpeä voidaan käyttää myös merkin vaikutusalueen tai voimassaoloajan määrittelemisessä ja vaikutuksen rajoittamisessa."

Kieltomerkeistä ja niihin liitettävistä lisäkilvistä kerrotaan seuraavaa:
"Kielto- tai rajoitusmerkin tarkoittama kielto tai rajoitus alkaa merkin kohdalta, jollei lisäkilvellä ole toisin osoitettu. Kielto- tai rajoitusmerkin vaikutusalue ulottuu, jollei jäljempänä toisin säädetä tai lisäkilvellä muuta vaikutusaluetta osoiteta, merkissä osoitetun kiellon tai rajoituksen päättymistä osoittavaan taikka vastakkaista suuntaa varten asetettuun merkkiin."

Pysäköintikieltomerkki ja "rakennuksen edustalla"-lisäkilpi kieltävät siis pysäköinnin ko. rakennuksen edustalla.

Kommentit (0)

Vastauksesi