Liikenteenohjaussuunnitelman mukainen koroke.

Liikenteenohjaussuunnitelman mukainen koroke.

Haluaisin tietää minkä näköinen ko. koroke on ja missä niitä on Helsingissä ?

2 vastausta

Liikenteen ohjaamiseen käytetään liikennemerkkejä, liikennevaloja, tiemerkintöjä ja muita liikenteen ohjauslaitteita siten kuin niistä tieliikenneasetuksessa säädetään. Liikenteen ohjauksen suunnittelulla tarkoitetaan ratkaisuja, joita tehdään alustavasti jo yleiskaavassa ja liikenteen yleissuunnitelmassa. Niissä tehdyt linjaukset määrittelevät liikennejärjestelyjen pohjan ja tarvittavan liikenteenohjauksen määrän. Tältä perustalta laaditaan katupiirustus ja liikenteen ohjaussuunnitelma.

Liikennemerkkien ja muiden liikenteen ohjauslaitteiden sijoittamisessa noudatetaan säädösten määrittämiä käyttöperiaatteita ja ne sijoitetaan liikenneympäristöön lainsäädännössä annettujen määräysten mukaan. Toisinaan merkkejä ja ohjauslaitteita asetetaan korokkeille. Liikenteenohjaussuunnitelman mukainen koroke on sijoitettu ja rakennettu edellä mainittujen periaatteiden mukaan. Tällaisia liikennemerkeille ja liikennevaloille varattuja korokkeita löytyy katujen varsilta varmaankin yleisesti ympäri Helsinkiä.

Helsingissä tuoreimmat valmistuneet liikennesuunnitelmat ja liikenteen ohjaussuunnitelmat löytyvät kaupungin sivuilta. Parhaimmin tätä asiaa voitaisiin selventää Helsingin liikennesuunnitteluosastolla, yhteystiedot lähdelinkeissä.

 

 

 

Kommentit (0)
30.09.201613:52
128
71

Teidän vastaus.

Tälläisiä liikennemerkeille ja likennevaloille varattuja korokkeita löytyy katujen varsilta varmaankin yleisesti ympäri Helsnkiä.

Mutta.

Porthaninkadun korokeessa ei ole liikennemerkkiä eikä valoja tai muuta varoitusta.

Kommentit (0)

Vastauksesi