Leskella on perinnonjakoasioissa tukena uskottu mies.

Leskella on perinnonjakoasioissa tukena uskottu mies.

Leskella on perinnonjakoasioissa tukena uskottu mies. Mika on uskotun miehen juridinen rooli ja onko uskotulla miehella jotain eettismoraalisia velvotteita leskea kohtaan?

Vastaus

Oikeusistuimen nimittämästä uskotusta miehestä (nykyisin edunvalvojasta) löytyy Helsingin kaupungin seniori-infosta seuraavia tietoja:

"Iäkkään ihmisen kohdalla saattaa esim. sairaudesta tai korkeasta iästä johtuen raha-asioiden hoito vaikeutua ja käydä ylivoimaiseksi itse hoitaa. Tällöin voi olla tarve määrätä raha-asioiden hoitoa varten uskottu mies. Edunvalvojan (ent. uskottu mies) nimittää maistraatti sellaiselle henkilölle, joka itse hakee edunvalvojaa (Helsingissä nimeltään virkaholhooja)."
http://www.hel.fi/seniorinfo/www/wtoimeentulo.html#Uskottu_mies

Lisätietoja antaa Holhoustoimen edunvalvontatoimisto. Pasilanraitio 9 b, 00240 Helsinki PL 8900, 00099 Helsingin kaupunki puh. 310 4011
Virasto vastaa holhoustoimen edunvalvontapalvelujen tuottamisesta Helsingissä. Yleisinä edunvalvojina (aikaisemman lain mukaan holhoojana tai uskottuna miehenä) toimii neljä virkaholhoojaa, jotka ovat koulutukseltaan juristeja.
Käräjäoikeus tai maistraatti voi määrätä edunvalvojan henkilölle, joka ei itse kykene valvomaan etuaan tai hoitamaan asioitaan. Edunvalvoja on päämiehensä luottohenkilö, jonka velvollisuus on puolustaa päämiehensä etuja ja edustaa tätä asioissa, jotka on määrätty hänen hoidettavakseen. Edunvalvonta tarkoittaa ensisijaisesti päämiesten taloudellisten ja oikeudellisten asioiden hoitamista käräjäoikeuden tai maistraatin päätöksessä määritellyllä tavalla. http://www.hel.fi/edunvalvonta/

Edunvalvojan tehtävistä tarkemmin oikeusministeriön sivuilla: http://www.om.fi/1997.htm

terveisin iGS-toimitus
Helsingin kaupunginkirjasto

Kommentit (0)

Vastauksesi