Leikkaukset

Leikkaukset

Nykyisellä hallituksella tuntuu talouden elvytykseen olevan ainoa keino leikkaukset sieltä sun täältä. Yleensä kylläkin siltä kansanosalta joka on jo nyt heikoilla. Onko mitkään leikkaukset millään tavalla koskenut ministereitä ja kansanedustajia?

Vastaus

Oikeastaan kyse ei ole elvytyksestä. Talouselvytys tarkoittaa talouspolitiikkaa, jolla pyritään kasvattamaan kansantalouden kysyntää lisäämällä investointeja ja kulutusta. Hallituksen sopimat julkisen sektorin menoleikkaukset eivät elvytä taloutta. Sen sijaan niiden tarkoitus on tasapainottaa valtion taloutta. Sopeutustoimilla pyritään hillitsemään julkisen velan kasvua.

Menoleikkauksia kohdistetaan sosiaalietuuksiin, mutta myös monia muita menoeriä karsitaan. Tilastokeskuksen mukaan esimerkiksi vuonna 2013 julkiset kokonaismenot olivat 117 miljardia euroa. Julkisyhteisöjen menoista sosiaaliturvan osuus oli tuolloin 43%. Sieltä karsitaan missä suuret rahat liikkuvat. Kun lapsilisiä maksetaan yli 550 000 perheelle, työmarkkinatukea melkein 200 000 työttömälle, kansaneläkettä 616 000 eläkeläiselle, tarjoavat ne houkuttelevan leikkauskohteen. Etuuksien höylääminen näkyy kipeimmin useinkin pienituloisten elämässä, koska heidän taloutensa on muutoinkin tiukalla. Leikkausten kohdistamisessa tehdään myös arvovalintoja ja olisi tietysti suotavaa, ettei joidenkin kansanosien tilanne kurjistusi kohtuuttomaksi. Peiton leikkaaminen toisesta päästä voi johtaa paikkaamiseen jossain toisaalla.

Perheellisten kansanedustajien ja ministerien kukkarossa näkyy ainakin lapsilisistä leikkaaminen, sitä kun saavat kaikki lapsiperheet. Leikkausten ohessa kansalaisia voidaan rokottaa erilaisin verojen ja maksujen korotuksin. Niitä maksavat myös paremmin toimeentulevat. Hyvätuloisten verotuksen kiristäminen voisikin olla vaihtoehtoinen tapa korjata valtiontaloutta, vaikka leikkauksilta tuskin silti säästyttäisiin.

Kommentit (0)

Vastauksesi