Lasketaanko bruttotuloihin asumistuet mukaan?

Lasketaanko bruttotuloihin asumistuet mukaan?

Vastaus

Hmm, vastaus riippuu oikeastaan siitä, mihin tietoa bruttotuloista tarvitaan tai käytetään.

Bruttotulo on tuloa, josta ei ole vähennetty tulon hankkimisesta koituneita kustannuksia, kuten veroja tai työttömyysvakuutusmaksuja. Tavallisesti bruttotuloksi katsotaan siis veronalaiset tulot. Tällaista rahaa ovat ainakin palkkatulot työstä tai yrittämisestä, eläkkeet sekä taiteilijan tai urheilijan saamat palkkiot.

Bruttotuloina ei yleensä huomioida asumislisää, eikä myöskään esimerkiksi lapsilisää, lapsen kotihoidontukea, vammaistukea, sotilasavustusta tai opintojen johdosta suoritettavia apurahoja. Kaikki nämä ovat ns. verovapaita sosiaaliturvaetuuksia. Jos vaikkapa täytät lomakkeita, joissa pyydetään erittelemään tuloja (toimeentulotuen hakemukset, asuntohakemukset yms.), asumislisä merkitään sosiaalietuuksien puolelle – varsinkin silloin, jos etuuksille on oma lokeronsa määritelty. Jos omaa saraketta ei ole, olen ainakin itse jättänyt asumistuen mainitsematta, eikä mitään pahaa ole tapahtunut. Asumistuki kuitenkin muuttuu elämäntilanteen (ansiotulojen, asunnon koon, perhesuhteiden…) mukaan.

Kelan maksamista etuuksista esimerkiksi opintoraha, äitiyspäiväraha ja työttömyyspäiväraha ovat – eläkkeiden lisäksi – sellaisia tuloja, jotka voisi merkitä bruttotuloiksi. Niistä kaikista pidätetään verot.

Tilastokeskus sen sijaan laskee bruttotuloiksi sekä palkkatulot että tulonsiirrot silloin, kun laaditaan tilastoja suomalaisten kotitalouksien tuloista.

Lähteet:
MOT Kielitoimiston sanakirja 2.0 (käytettävissä kirjaston tietokoneilla)
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19921535?search%5Btype%5D=pik...
>katso erityisesti 10§ (verovelvollisuudesta suhteessa Suomessa saatuihin tuloihin) ja 92§ (verovapaat sosiaalietuudet)
http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/290307132008AK?openDocument
http://www.vm.fi/vm/fi/05_hankkeet/012_veroryhma/06_esitysaineisto/Verov...
http://www.stat.fi/meta/kas/bruttotulot.html

Kommentit (0)

Vastauksesi