Lärobok i modersmål 1980-talet

Lärobok i modersmål 1980-talet

Hej, jag söker läroböcker i modersmål som användes i den svenskspråkiga skolan i Finland under 1980-talet. Råkar ni veta vilka de kunde vara och kan man låna dem på biblioteket? Jag antar att ni skickar svar till min e-post?

Vastaus

 

Åtminstone dessa böcker har utkommit på 1980-talet, publiceringen av några serier har börjat redan tidigare.  (Tyvärr är böckerna här  inte i någon ordning). Mer information om dem finner Du i nationalbibliografin

https://fennica.linneanet.fi/vwebv/searchBasic?sk=fi_FI

Kommunala biblioteken har sällan skapat grundskolans läroböcker, gymnasiets kanske mer. Sannolikt finner Du dessa böcker oftast  i svenskspråkiga kommunernas bibliotek (fjärrlån är möjligt). Nationalbiblioteket i Helsingfors och Åbo akademis bibliotek  förvarar alla finlandssvenska publikationer

http://www.nationalbiblioteket.fi/index.html

http://www.abo.fi/bibliotek/sv

Förlaget Svenska läromedel (också Editum) ägdes av fackorganisationen Svenska Finlands lärarförbund och dess medlemsföreningar. Förlaget sammanslogs  1991 med Holger Schildts förlagsaktiebolag.    

 

 

Ettans svenska a : Vi arbetar / Irma Granlund…et al. – Söderström, 1979 och senare uppl.

Ettans svenska b : Vi arbetar / Irma Granlund…et al. – Söderström, 1979 och senare uppl.

Ettans svenska : Vi arbetar / Irma Granlund…et al. – Söderström, 1985

Ettans svenska : Vi börjar : träningsuppgifter. – Förbundet De utvecklingsstördas väl, 1984 

Ettans svenska : Vi läser, Vi arbetar : lärarhandledning / Birgitta Helenius, Britta Malmberg, Else Winqvist. – Söderström, 1980 och senare uppl.

Ettans svenska : Vi läser / Irma Granlund…et al. – Söderström, 1982

Femmans och sexans svenska a : Uppgifter / Monica von Bonsdorff…et al. – Söderström, 1980

Femmans och sexans svenska  a : Lärobok / Monica von Bonsdorff…et al. – Söderström, 1983

Femmans och sexans svenska b : Lärobok / Monica von Bonsdorff…et al. – Söderström, 1980 och senare uppl.

Femmans och sexans svenska a, b : Lärarhandledningen med diagnostiska prov i rättstavning, korsordsbilaga och facit. – Söderström, 1980

Femmans och sexans svenska a : Vi läser / Eva Gripström-Molander…et al. – Söderström, 1983

Femmans och sexans svenska b : Vi läser / Eva Gripström-Molander…et al. – Söderström, 1984

Femmans svenska : lärobok / Torbjörn Hägg, Ragni Höglund, Monica Örnmark. – Söderström, 1989

Gymnasiets svenska, kurs 4 : Språket i aktion / Maj-Britt Grönholm, Märta Uggla. – Söderström, 1979

Gymnasiets svenska, kurs 4 : Projekt / Birgitta Mattsson, Anna-Lisa Österberg. – Söderström, 1982

Gymnasiets svenska, kurs 3 : Språkets variation / Bengt Loman, Anita Schybergson. – Söderström, 1980 och senare uppl.

Gymnasiets svenska : översikt av vår litteratur, kurs 8 : Från Jöns Budde till Jörn Donner. – Söderström, 1980

Gymnasiets svenska, kurs 5 : Litteraturkunskap / Kalevi Granqvist, Börje Mattsson, Lars Nyström.  – Söderström, 1979

Gymnasiets svenska, kurs 2 : Språkets struktur / Birgitta Abrahamsson, Erik Andersson. – Söderström, 1984

Gymnasiets svenska, kurs 6 : Språk och påverkan : argumentationsanalys / Maj-Britt Grönholm, Märta Uggla. – Söderström, 1984

Gymnasiets svenska, kurs 1-3 / Birgitta Abrahamsson. – Söderström, 1988

Gymnasiets svenska, kurs 7 : de nordiska språken / Bengt Loman,  Claus Skadhauge,  Ådne Svensen. – Söderström, 1982

Rättskrivning, Åk 5 : Facit / Ebbe Lindell…et al.- Svenska läromedel, 1980 och senare uppl.

Rättskrivning, 4 / Ebbe Lindell…et al. – Svenska läromedel, 1985

Rättskrivning, 4 : Facit / Ebbe Lindell…et al. – Svenska läromedel, 1985

Sjuans svenska : Uppgifter / Börje Mattsson, Anna-Lisa Österberg. – Söderström, 1980

Sjuans svenska, Åk 7 : För grundskolans högstadium / Monica von Bonsdorff…et al. – Söderström, 1980

Sjuans svenska : Bygga med ord / Eva Gripström-Molander. – Söderström, 1984

Treans och fyrans svenska b : Lärobok / Eva Gripström-Molander. – Söderström, 1980

Treans och fyrans svenska a : Vi läser / Eva Gripström-Molander. – Söderström, 1981 och senare uppl.

Treans och fyrans svenska a : Vi arbetar / Eva Gripström-Molander…et al. – Söderström, 1981 och senare uppl.

Treans och fyrans svenska  a : Vi stavar rätt / Eva Gripström-Molander…et al. – Söderström, 1981

Treans och fyrans svenska b : Lärarens bok med anvisningar , prov och facit : vi läser, vi arbetar / Eva Gripström-Molander…et al. – Söderström, 1982

Treans och fyrans svenska b : Lärarens bok med anvisningar, prov och facit : vi stavar rätt / Eva Gripström- Molander. – Söderström, 1981

Treans och fyrans svenska a : Lärarens bok med anvisningar , prov och facit : vi läser, vi arbetar / Eva Gripström- Molander …et al. – Söderström, 1982

Treans och fyrans svenska a : Lärarens bok med anvisningar,  prov och facit : vi stavar rätt / Eva Gripström-Molander. – Söderström, 1981

Treans och fyrans svenska b : Vi arbetar / Eva Gripström-Molander...et al. – Söderström, 1981 och senare uppl.

Treans och fyrans svenska  b : Vi läser / Eva Gripström- Molander…et al. – Söderström, 1981 och senare uppl.

Treans och fyrans svenska b : Vi stavar rätt / Eva Gripström-Molander…et al. – Söderström, 1981

Åttans svenska : Texthäfte. – Söderström, 1979

Åttans svenska, Åk 8 : Lärobok / Monica von Bonsdorff. – Söderström, 1980  

Åttans svenska : Tankar, ord, språk / Eva Gripström-Molander. – Söderström, 1984

Språk och skrivning, 4 : / Ebbe Lindell…et al. – Svenska läromedel, 1980

Språk och skrivning, 3 /Pehr-Olof Rönnholm, Ines Sjöblom. – Svenska läromedel, 1984

Språk och skrivning, 3 : Facit / Pehr-Olof Rönnholm, Ines Sjöblom. – Svenska läromedel, 1984

Språk och skrivning, 4 / Ebbe Lindell…et al. – Svenska läromedel, 1984

Språk och skrivning, 4 : Facit / Ebbe Lindell…et al. – Svenska läromedel

Tvåans svenska a : Vi arbetar / Irma Granlund…et al. – Söderström, 1980

Tvåans svenska : Vi arbetar / Irma Granlund…et al.

Tvåans svenska  b : Vi arbetar / Irma Granlund…et al. – Söderström, 1981 och senare uppl.

Tvåans svenska   : Vi läser / Irma Granlund…et al. – Söderström, 1980

Tvåans svenska : Vi stavar rätt / Birgitta Helenius, Britta Malmberg. – Söderström, 1980 och senare uppl.

Tvåans svenska : Vi läser, vi arbetar, vi stavar rätt : lärarhandledning med läsprov / Birgitta Helenius, Britta Malmberg. – Söderström, 1981 och senare uppl.

Min skrivstil : små bokstäver / Annita Ödman. – Svenska läromedel, 1981

Gymnasiets kursformade lärokurs och lärokursplan : Modersmålet. – Skolstyrelsen, 1981

Högstadiesvenska, 7 : Övningshäfte / Lennart Husén…et al. – Svenska läromedel, 1982

Högstadiesvenska, 8 : Lärobok / Lennart Husén…et al. – Svenska läromedel, 1983

Högstadiesvenska, 8 : Övningshäfte / Lennart Husén…et al. – Svenska läromedel, 1983

Högstadiesvenska, Åk 7-8 : Boken och jag : antologi / Ingrid Lindskog…et al. – Svenska läromedel, 1982

Högstadiesvenska, Åk 7-8 : Litteraturen och jag : litteraturorientering. – Svenska läromedel, 1982

Högstadiesvenska, 7 : Lärobok / Lennart Husén…et al. – Svenska läromedel, 1984

Högstadiesvenska, 9 : Övningshäfte / Lennart Husén…et al. – Svenska läromedel, 1984    

Språk och skrivning, 6 / Ebbe Lindell. – Svenska läromedel, 1982

Språk och skrivning, 6 : Facit / Ebbe Lindell…et al. – Svenska läromedel, 1982 och senare uppl.

Modersmålet i grundskolan : lärokurs och lärokursanvisningar. – Skolstyrelsen, 1982

Studentuppsatser 1982. – Svenska modersmålslärarnas förening i Finland, 1982

Nians svenska, Åk  9 / Monica von Bonsdorff…et al. – Söderström, 1982

Nians svenska för grundskolans högstadium, Åk 9 : Lärarhandledningen / Monica von Bonsdorff…et al. – Söderström, 1983

Nians svenska : Mitt språk – rätt språk / Eva Gripström-Molander. – Söderström, 1984

Modersmålet i grundskolan : didaktisk handledning. – Skolstyrelsen, 1984

Materialpaket till Sjuans svenska : bygga med ord, Åttans svenska : tankar, ord, språk, Nians svenska : mitt språk – rätt språk / Eva Gripström-Molander. – Söderström, 1984

Vingarna bär : läsebok, Åk  1-2 B / Annita Ödman…et al. – Svenska läromedel, 1984

Pröva vingarna : läsebok, Åk  1-2 A / Annita Ödman…et al. – Svenska läromedel, 1984

Vingarna, 1-2 AB : Lärarhandledning / Annita Ödman. – Svenska läromedel, 1984

Medvind, 1-2 CD : Lärarhandledning /Annita Ödman. – Svenska läromedel, 1985

Det blåser upp : läsebok, Åk 1-2 C / Annita Ödman…et al. – Svenska läromedel, 1985

Grundskolans läromedel i svenska som modersmål. – Kasvatustieteiden tutkimuslaitos/Jyväskylä, 1985

Boken om vårt modersmål  / Sven-Erik  Hansén…et al. – Söderström, 1986

Finlandssvenska-rikssvenska i svenskundervisningen i Finland : Hanaholmens kulturcentrum 6-8 januari 1986. – Nordiska språk- och informationscentret, 1986

Modersmålet i grundskolan : handledning i den nya skrivstilen. – Skolstyrelsen, 1987

Modersmålet i grundskolan : handledning i LTG-undervisning / Annita Ödman. – Skolstyrelsen, 1987

Sexans svenska : lärobok / Torbjörn Hägg, Ragni Höglund, Monica Örnmark. – Söderström, 1989  

 

Kommentit (0)

Vastauksesi