Lapsemme 1-vuotiskuvauksessa.

Lapsemme 1-vuotiskuvauksessa.

Lapsemme 1-vuotiskuvauksessa. paitaa tippui velliä ja sovimme kuvaajan kanssa, että hän poistaa vellitahran kuvankäsittelyllä. Lähetin asiasta vielä muistutuksen sähköpostitse. Kun saimme kuvat vellitahraa ei oltu poistettu. Onko minulla mitään kuluttajasuojaa, johon voin vedota uusien kuvien saamisessa?

Entäs se, kun osa kuvista oli aivan ylivalottuneet. Lapsen otsa, silmänaluset ja leuka oli aivan kiiltelevän valkoinen. Onko minulla tähän asiaan mitää kuluttajansuojaa olemassa, vai voiko kuvaaja taiteelisuuden nimissä valottaa miten tahtoo?

Vastaus

Kuluttajansuojalaissa määritellään yleisellä tasolla tavaran virhetyypit elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisessä kaupankäynnissä. Lisäksi laissa on säädökset hyvityksestä ja virheen seuraamuksista
Kuluttajansuojalain 5 luku
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038#L5P12
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038#L5P16

Kuluttajaviraston sivuilta löytyy tietoa virheestä:
Tavarassa on virhe, jos se ei vastaa sovittua mm. lajin, määrän, laadun, ominaisuuksien ja pakkauksen on vastattava sitä mitä myyjä ja asiakas ovat sopineet.
http://www.kuluttajavirasto.fi/fi-FI/virhe/

Jos tavarassa tai palvelussa on virhe, kuluttajalla on oikeus hyvitykseen. Näistä vaihtoehdoista kerrotaan Kuluttajaviraston sivulla
http://www.kuluttajavirasto.fi/Page/ce5736f3-4924-4e93-ac51-526861ffe82b...

Toimintaohjeet kuluttajaongelmassa
http://www.kuluttajavirasto.fi/kuluttajaneuvonta/

Kommentit (0)

Vastauksesi