Laitonta vai ei?

Laitonta vai ei?

Pätkähomman työnantaja väittää, että koska duuni on sesonkityötä, sairausajalta ei makseta palkkaa. Onko laillista?

Vastaus

Työsopimuslain 26.1.2001/55 11 pykälässä todetaan mm. "Työntekijällä, joka on sairauden tai tapaturman vuoksi estynyt tekemästä työtään, on oikeus sairausajan palkkaan. Jos työsuhde on jatkunut vähintään kuukauden, työntekijällä on oikeus saada esteen ajalta täysi palkkansa sairastumispäivää seuranneen yhdeksännen arkipäivän loppuun, enintään kuitenkin siihen saakka, kun hänen oikeutensa sairausvakuutuslain (364/1963) mukaiseen päivärahaan alkaa. Alle kuukauden jatkuneissa työsuhteissa työntekijällä on vastaavasti oikeus saada 50 prosenttia palkastaan."

Työnantaja saa yleensä Kelalta sairauspäivärahaa ja pätkätöitä tehnyt työntekijä voi saada sairauspäivärahaa suoraan Kelasta.

Lainsäädännön tulkinta tai yksittäisen tapauksen arvioiminen on kuitenkin vaikeaa ilman lainsäädännön ja työehtosopimusten tarkkaa tuntemusta. Sinun kannattaa olla yhteydessä ammattiliittoon tai/ja Kelaan.

 

Kommentit (0)

Vastauksesi