Laillista kirjata ylös?

Laillista kirjata ylös?

Kysyn mielenkiinnolla, koska kuulin jokin aika sitten kaupassa asioidessani parin myyjän juttelevan. Toinen todennäköisesti esimies. Keskustelivat siitä, että eräs työntekijä ramppaa vessassa koko ajan ja viipyy siellä, aikoi merkitä ylös nämä ajat, että on näyttöä. Onko siis tälläinen ylöskirjaaminen laillista? Tiedän, etten olisi saanut edes kuulla tätä kyseistä keskustelua, mutta utelias luonteeni...

Vastaus

Aluksi voidaan pohtia onko taukojen osalta kyseessä työnjohto-oikeuden eli direktio-oikeuden piiriin kuuluva asia? Työnantajan direktio-oikeuden puitteissa annettujen määräysten tulee olla asiallisia, johdonmukaisia, objektiivisesti arvioiden kohtuullisia ja kohdella työntekijöitä tasapuolisesti.
http://fi.wikipedia.org/wiki/Ty%C3%B6njohto-oikeus

Työ- ja työehtosopimuksessa voidaan sopia tauoista. Kaupan alan työehtosopimuksessa on sovittu ruoka- ja kahvitauoista. https://www.pam.fi/wiki/kaupan-alan-tyoehtosopimus.html

Työpaikalla tupakoinnin osalta on todettu, että työnantajan kieltojen ja rajoitusten on oltava ”kohtuullisia ja hyväksyttäviä”. Lisäksi vuonna 2004 apulaisoikeusasiamies totesi, että tupakoinnin kieltäminen kahvitauoilla on puuttumista yksilön itsemääräämisoikeuteen eikä perustu tupakkalakiin.
http://www.tehy.fi/tehy-lehti/2012/9-2012/monipiippuinen-juttu/

Pohdittavaksi tulee kenties myös se onko kyseessä henkilötietolain 3 §:n henkilötieto ja henkilörekisteri. Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 3 § taasen säätää henkilötietojen käsittelyn yleisistä edellytyksistä: ”Työnantaja saa käsitellä vain välittömästi työntekijän työsuhteen kannalta tarpeellisia henkilötietoja, jotka liittyvät työsuhteen osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien hoitamiseen tai työnantajan työntekijöille tarjoamiin etuuksiin taikka johtuvat työtehtävien erityisluonteesta.”

Mahdolliset terveydelliset seikat vaikuttanevat myös kokonaisharkintaan.

Kommentit (0)

Vastauksesi