Lähi Idän sotavaara huolestuttaa Suomeakin.

Lähi Idän sotavaara huolestuttaa Suomeakin.

Lähi Idän sotavaara huolestuttaa Suomeakin. Kysynkin seuraavaa:

- Kuinka monta % öljystämme tulee sieltä?
- Voiko meille tulla säännöstelyrajoituksia, jos Lähi Idän öljyhana seisahtuu?

Vastaus

Öljyn osuus maailman energiankulutuksesta on noin 40 %.

Tilastokeskuksen mukaan öljyn osuus energian kokonaiskulutuksesta Suomessa vuonna 2010 oli 24,1 %.

Öljyalan Keskusliiton vuoden 2011 tilastojen mukaan öljyä, raakaöljyä ja kaasuöljyä tuodaan Suomeen eniten
Venäjältä. Seuraavaksi tärkein öljyntuontimaa on Norja.

Suomen kannalta merkittävä raskaan polttoöljyn ja moottoribensiinin tuontialue on EU.

Öljyalan Keskusliiton käsityksen mukaan Suomeen ei tuoda öljyä Lähi-idästä.

Lähteet:
Öljyalan Keskusliitto
http://www.oil.fi/fi
http://oil.fi/fi/tilastot-3-suomen-oljymarkkinat/32-raakaoljyn-tuonti
http://193.166.171.75/database/statfin/ene/ehk/ehk_fi.asp

Kommentit (0)

Vastauksesi