Lääkkeet vanhenee, Burana 600 päiväys 2012 02, voiko käyttää?

Lääkkeet vanhenee, Burana 600 päiväys 2012 02, voiko käyttää?

Vastaus

iGS-vastaajilla ei ole lääketieteen tai farmasian pätevyyttä, mutta Yliopiston Apteekin mukaan vanhentuneita lääkkeitä ei pitäisi käyttää. Vanhentuneet lääkkeet voi toimittaa apteekkiin hävitettäväksi. Vanhentunut lääke on ongelmajäte, joka luonnon kiertokulkuun joutuessaan kulkeutuu ennen pitkää ruokaan, juomaveteen tai hengitysilmaan.

Vanhentuneen lääkkeen teho voi heiketä tai sen vaikutustapa voi muuttua ja nämä voivat aiheuttaa lisäriskejä lääkkeenkäyttäjälle. Tuotteen värin/hajun muodostus voi aiheuttaa myös kosmeettisia haittoja. Joskus lääke voi vanhetessaan muuttua jopa myrkylliseksi.

Emme siis suosittele vanhentuneiden lääkkeiden käyttämistä.

Lähteet: Yliopiston Apteekki
http://www.yliopistonapteekki.fi/fi/apteekkipalvelut/laakejaterveystieto...ääkkeidenvanheneminen.aspx

http://www.tohtori.fi/?page=8849471&id=7324358

Kommentit (0)

Vastauksesi