Kysymystä muistisairaitten hoidosta ?

Kysymystä muistisairaitten hoidosta ?

Hei, osaisitteko neuvoa, millä nimellä ja mistä kohdasta Suomen laista löytyy lakipykäliä/tietoa muistisairaitten vanhusten ja ennenkaikkea heidän omaistensa oikeuksista niin tiedonsaannin (potilaan hoitoa koskien) kuin hoitopaikan saannin yms.suhteen ? Voisitteko kertoa myös, mistä Suomen lain perinteisestä painetusta kirjasta näitä pykäliä löytyy ? Onko Helsingin kaupungilla näitä hoitoa koskevia omia säädöksiä, joita on mahdollista katsella esim.netistä ? Entä onko muistisairaan omaisella mahdollisuus saada potilaan kokonainen sairauskertomus muistisairaan sairaalassa oloajalta ?

Vastaus

Kaikkiin kysymyksiisi ei välttämättä löydy vastausta lainsäädännöstä, joka yleensä määrittää toiminnan puitteet, mutta ei aina ole suoraan sovellettavissa yksittäisiin tapauksiin.

Esimerkiksi  Laissa potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785, säädetään potilaan oikeuksista ja potilastietojen luovuttamista. Laki on luettavissa painetusta Suomen laki III (So 423) -teoksesta ja sähköisestä säädöskokoelmasta (FINLEX). Potilaan omaisten tai läheisten osalta tietoja löytyy esimerkiksi HUSin ohjeista Potilastietojen luovuttaminen lähiomaisille ja Potilasrekisterin tietosuojaohje.

Neuvoja muistisairaiden etuuksista ja oikeuksista voisit kysyä Muistiliitosta, lisäksi liiton sivuilla on luettelo muista neuvontapisteistä.

 

Kommentit (0)

Vastauksesi