Kysymyshän on tietysti rahasta. Minulla on euroja. Kolikoita ja seteleitä.

Kysymyshän on tietysti rahasta. Minulla on euroja. Kolikoita ja seteleitä.

Hei. Kysymyshän on tietysti rahasta. Minulla on euroja. Kolikoita ja seteleitä. Mielessäni heräsi kysymys: kuka oikeastaan omistaa nämä maksuvälineet? Minäkö, Suomen Pankki, valtio, EKP vai joku muu? Tähän liittyen vielä lisäkysymys: jos minä poltan, revin tai muuten tuhoan setelini ja kolikkoni, niin syyllistynkö minä lainvastaiseen tekoon? Onko seteleillä ja kolikoilla tässä suhteessa jotain eroa?

Vastaus

Suoraa vastausta kysymykssesi ei löytynyt, joten on mentävä kiertotietä.

Aloitetaan tästä lisäkysymyksestä: jotta voisit syyllistyä lainvastaiseen tekoon, teko olisi kiellettävä laissa. Kun rahojen polttamista tai muuta hävittämistä ei laissa kielletä, se on siis sallittua.

Jos hallussasi laillisesti olevat maksuvälineet eivät olisi sinun omaisuuttasi, olisi tämäkin jossain selvästi todettava. Kun näin ei ole, ovat kulloinkin omistuksessasi olevat setelit ja kolikot sinun omaisuuttasi. EKP:llä ja Suomen Pankilla on oikeus rahan painattamiseen ja liikkeellelaskemiseen, mutta liikkeellä ollessaan ne ovat yksityisomaisuutta.

Käsitystä rahan hävittämisen rikollisuudesta näyttää olevan liikkeellä. Syy siihen voi olla vanhanaikaisessa rahakäsityksessä ja muinaisessa merkantilistisessa ajattelussa. Rahan arvo oli sama kuin sen sisältämän jalometallin (yleensä kullan tai hopean) arvo ja valtakunnan varallisuus oli sama kuin sen hallussa olleen jalometallin määrä. Tässä ajattelussa jalometallirahojen tahallista hävittämistä voitiin pitää valtakuntaa vastaan suunnattuna rikoksena.

Nykyään valtakunnan voiman viimekätisenä lähteenä voisi pitää ihmisten tekemän työn yhteenlaskettua jalostusarvoa. Todellinen rikos olisi siis ihmisten työkykyyn tai maan infrastruktuuriin kohdistuva tihutyö.

Olen käyttänyt avukseni EKP:n ja Suomen Pankin sivuja sekä Finlexiä.

http://www.ecb.int/ecb/html/index.fi.html
http://www.suomenpankki.fi/fi
http://www.finlex.fi/fi/

Kommentit (0)

Vastauksesi