Kysymys työttömän vanhuuseläkkeen alkamisiästä

Kysymys työttömän vanhuuseläkkeen alkamisiästä

Pääseekö pitkä-/aikaistyötön Suomessa työeläkkeelle aikaisemmin kuin vasta 65-vuotiaana sillä täydellä eläkkeellä, jonka hän saisi, jos työttömyys jatkuisi sellaisenan 65-vuoteenkin asti? = Missä iässä voidaan ajatella, että jos / koska ihminen ei enää työllistyisi, realstinen ennuste, hän siis pääsee työ-/eläkkeelle (kun muutakaan mallia ei ole Suomessa). Kuten kansaneläke alkaisi vasta 65-vuotiaana, ellei mitään työeläkettä olisi yhtään elämän aikana kertynyt.

Vastaus

Suomen työeläkejärjestelmästä työeläkkeen voi saada varhentamattomana (=karttuneen eläkkeen suuruinen) aikaisintaan 62-vuoden iässä, edellyttäen että eläkkeen saamisen edellytykset täyttyvät. Ansiosidonnainen päiväraha kartuttaa lisää eläkettä  63 vuoden ikään saakka, mikäli työeläke ei ole maksussa.

Ennen vuotta 1958 syntyneellä 62 vuotta täyttäneellä pitkäaikaistyöttömällä on oikeus vanhuuseläkkeeseen ilman varhennusvähennystä, jos hän on saanut ansiopäivärahaa tai peruspäivärahaa lisäpäiviltä eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden aikana vähintään yhdeltä päivältä. Vaihtoehtoisesti hänelle voidaan maksaa työttömyyspäivärahaa sen kalenterikuukauden loppuun, jona hän täyttää 65 vuotta.

Työttömyyspäivärahaa maksetaan lisäpäiviltä, jos työtön on täyttänyt 59 vuotta ennen 500 päivän enimmäisajan täyttymistä ja hänellä on enimmäisajan täyttyessä työeläkkeeseen oikeuttavia ansioita vähintään viideltä vuodelta 20 viime vuoden aikana. Vuosina 1955 - 1956 syntyneillä lisäpäiviin oikeuttava ikäraja on 60 vuotta ja vuonna 1957 ja sen jälkeen syntyneillä 61 vuotta.

Lisäpäiväoikeus ei koske yrittäjiä.

Koska asia on hyvinkin haasteellinen tästä vastata, suosittelisin, että pyydät henkilöä itseään ottamaan yhteyttä omaan eläkelaitokseensa. Heiltä hän voi pyytää myös maksuttoman eläkearvion eläkkeensä määrästä. Eläkelaitoksen ja arvion hän voi  selvittää pankkitunnuksillaan kirjautumalla työeläke.fi:n sivuille;
 https://www.tyoelake.fi/fi/tyoelakeote/sahkoinentyoelakeote/Sivut/default.aspx

Eläkkeen hakeminen / työttömyysturvalla oleminen riippuu niin monesta seikasta, että asiakkaan on hyvä selvittää , milloin hakee eläkkeen maksuun. Mikäli karttunut eläke on pieni, ennen hakemista on syytä myös selvittää saako sen lisäksi mahdollisesti jotain Kelan maksamaa etuutta. Tätä tiedustelua varten tulee olla työeläkkeen arvio tiedossa.

Kommentit (0)

Vastauksesi