Kysymys kuurojen viittomakielestä.

Kysymys kuurojen viittomakielestä.

Kysymys kuurojen viittomakielestä. Onko viittomilla puhumisessa merkitystä, kummalla kädellä viittoman tekee? Onko viittomia, joiden merkitys muuttuu, jos ne viitotaan vasemmalla tai oikealla kädellä? Onko viittomakielli oikeakätisten kieli vai onko kädellä väliä?
kyselee Vasuri

Vastaus

Viittomakieli on sekä oikea- että vasenkätisten kieli.

Tommi Jantusen kirjoituksessa "Viittomien historiallinen muutos ja deikonisaatio suomalaisessa viittomakielessä" todetaan näin:

"Yksittäinen viittoma tuotetaan ensisijaisesti manuaalisilla artikulaattoreilla eli käsillä. Viittoma voi olla joko yksi- tai kaksikätinen. Viittoman tuottoon osallistuvia käsiä nimetään termeillä dominoiva ja ei-dominoiva käsi. Oikeakätisellä viittojalla oikea käsi on yleensä dominoiva käsi ja vasen ei-dominoiva. Vasenkätisellä taas vasen käsi on yleensä dominoiva käsi ja oikea ei-dominoiva. Yksikätiset viittomat tuotetaan dominoivalla kädellä; kaksikätiset viittomat voidaan tuottaa joko siten, että molemmat kädet ovat aktiivisia tai siten, että ei-dominoiva käsi toimii paikkana."
http://users.jyu.fi/~tojantun/articles/pk-1_2003.pdf

Kommentit (0)

Vastauksesi