Kysymyksiä kunnallisesta vanhainkodista

Kysymyksiä kunnallisesta vanhainkodista

1. Miten paljon rahaa budjetoidaan kunnallisissa vanhainkodeissa keskimäärin (tai vaihteluväli ja mikä virasto osaa kertoa sen suoraan?) lounasta ja päivällistä kohti eli yhtä lämmintä pääatriaa kohti asukasta kohti? mukaan lukien mahdolliset lisukkeet ja ruokajuoma. Mitä yksityisissä palvelukodeissa ateriapaketti maksaa esimerkiksi ja/tai voiko yksityisissä palvelukodeissa ostaa vain osan ateriapakettia vai tuleeko ostaa koko vuorokautinen ateriapaketti (aamiainen, lounas, välipala, päivällinen, iltapala)?

2. Kuuluuko kunnallisissa vanhainkodeissa kuukausimaksuun hampaiden tuettu pesu ? ja jos, niin miten monta kertaa päivässä ja mihin aikaan päivästä (suhteutettuna siihen, että oikeaoppine hampaiden pesu aamulla lienee ennen aamiaista eikä vasta aamiaisen jälkeen?)

3. Millä perusteella kunnallisissa vanhainkodeissa voidaan päättää, ettei jotakuta asukasta nosteta (enää) koskaan sängystä ja viedään suihkuunkin (se kerran viikossa vain suihkusängyllä? Ja kuka päätöksen tekee, ettei ihminen pääse enää koskaan sängystä pois, lääkäri vai hoitajat?

Vastaus

Tällaisiin kysymyksiin voisi saada vastauksia kunnan sosiaaliasiamieheltä. Laki velvoittaa jokaisen kunnan nimeämään sosiaaliasiamiehen, jonka tehtävänä on neuvoa sosiaalihuollon (esim. vanhustenhoidon) asiakkaita heidän asemaansa ja oikeuksiinsa liittyvissä asioissa, seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja ylipäätään toimia asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot on yleensä kerrottu kunnan verkkosivuilta, esim. Helsingin sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteystiedot löytyvät osoitteesta https://www.hel.fi/sote/toimipisteet-fi/aakkosittain/asiamiehet

Sosiaaliasiamies auttaa siis kuntalaista nimenomaan silloin, kun tämä on tyytymätön saamaansa kohteluun tai tarvitsee tietoa oikeuksistaan sosiaalihuollossa. Yleistä ikääntyneiden palveluja ja hoitoa koskevaa neuvontaa varten kunnilla on yleensä myös omat yhteyshenkilönsä tai palvelunsa, kuten Helsingin seniori-info (https://www.hel.fi/seniorit/fi/apua/neuvonta-ja-asiointi/seniori-info/seniori-info).

Kommentit (0)

Vastauksesi