Kysymyksiä EU:sta. En löydä tietoa netistä. 1. EU:n suurimmat nettomaksajat ja...

Kysymyksiä EU:sta. En löydä tietoa netistä. 1. EU:n suurimmat nettomaksajat ja...

Kysymyksiä EU:sta. En löydä tietoa netistä. 1. EU:n suurimmat nettomaksajat ja nettosaajat? 2. Euroopan unionin veropolitiikan periaatteet? 3. Julkisten hankintojen määritelmä EU:ssa? 4. Mikä on REACH-järjestelmä?

Vastaus
20.05.200912:58
20011
58

Helsingin Sanomissa 26.5.2009 ilmestyi Piia Elosen artikkeli ”Suomi maksanut EU-jäsenyydestä vasta 750 miljoonaa euroa”. Sen mukaan EU:n suurin nettomaksaja on Saksa, joka maksoi vuonna lähes 7,5 miljardia euroa nettona. Italian, Hollannin, Ranskan ja Britannian maksu olivat 2–4 miljardin luokkaa. Noista neljästä suurin nettomaksaja näyttää artikkelin kaavion mukaan olleen Britannia, mutta Ranska ja Hollanti eivät olleet kaukana nekään.

Suomi oli vuonna 2007 EU:n toiseksi pienin nettomaksaja. Suomi maksoi 0,1 prosenttia bruttokansantuotteestaan. Artikkelissa oli laskettu, että rahallisesti se merkitsi 33 euroa yhtä kansalaista kohden. Kypros onnistui tosin olemaan vielä Suomeakin pienempi nettomaksaja. Myös Luxemburg lukeutuu pienimpiin nettomaksajiin absoluuttisesti mitattuna eli suhteuttamatta maksettua määrää bruttokansantuotteeseen.

EU:n suurimpia nettisaajia ovat edellä mainitun artikkelin kaavion mukaan Puola ja Kreikka. Espanja ja Portugali tulevat tiukasti perässä. Selvästi pienempiä nettosaajia ovat muut Itä-Euroopan maat ja Baltian maat.

EU:n veropolitiikan perusteista löytyy tietoa Euroopan komission julkaisemasta teoksesta ”Veropolitiikka Euroopan unionissa”, jonka voi lukea pdf-muotoisena tiedostona osoitteesta http://ec.europa.eu/publications/booklets/move/17/txt_fi.pdf. Teksti on tosin vuodelta 2000, mutta veroasioiden päälinjat eivät liene siitä kovin paljon muuttuneet.

EU:n lainsäädäntötiivistelmien sivustolta osoitteesta http://europa.eu/scadplus/leg/fi/s11000.htm löytyy määritelmä julkisille hankinnoille. Sen mukaan julkisista hankinnoista ”on kyse silloin, kun valtio, paikallisviranomaiset tai näistä riippuvaiset elimet hankkivat tavaroita, palveluita tai sopivat työurakoista”. Määritelmään kuuluu siis hyvin laaja kirjo erilaisia hankintoja, mutta olennainen kriteeri on se, kenestä hankkivasta tahosta on kyse.

Reach-asetuksesta löytyy tietoa osoitteesta http://www.reachneuvonta.fi/Reach/reach.nsf/start. Järjestelmässä on kyse kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelystä ja rajoituksista. Sivuilta löytyy yksityiskohtaisempaa tietoa, mitä asetus merkitsee eri toimijoille.

Kommentit (0)

Vastauksesi