kysymykseni liittyy Vuosaaren satamaan ..kun monilla isoilla voimalaitoksilla...

kysymykseni liittyy Vuosaaren satamaan ..kun monilla isoilla voimalaitoksilla...

kysymykseni liittyy Vuosaaren satamaan ..kun monilla isoilla voimalaitoksilla on kalanistutusvelvoituksia ja vesistön kunnossapito velvoitteita niin joutuuko nyt Vuosaaren satama istuttaa kaloja tai osallistua vesistön kunnossapitoon??

Vastaus

Vesivoiman ympäristövaikutukset liittyvät esimerkiksi patoihin ja veden säännöstelyyn. Kalanistutus, vesistöjen kunnostus ja kalaportaiden rakentaminen kuuluvatkin alan yritysten velvoitteisiin.

Helsingin kaupungin ympäristölautakunnan sataman toiminnalle myöntämässä ympäristöluvassa on sovittu sataman velvoitteista, joista keskeisimpiä ovat seurata:
-laivojen ja vaarallisten aineiden kuljetusten määrää
-sataman päästöjä ilmaan
-melutasoja
-toiminnassa tapahtuvia muutoksia
-onnettomuuksia ja vaarallisia tilanteita
-jätteiden siirtoja ja ongelmajätteiden määrää.

Satamalta edellytetään raportointia mm. vesistön tilasta ja vaikutuksista kalatalouteen. Kalanpoikasnuottauksilla pyritään seuraamaan sataman vaikutusta alueen poikastuotantoon. Kaikkiaan satamalla on vastuuta alueen ympäristön tilasta, mutta kalanistututus ei kuulu sen velvoitteisiin.

http://www.portofhelsinki.fi/prime129.aspx
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:xmDkJKqBx_wJ:www.ellohanke.fi/...
http://alk.tiehallinto.fi/julkaisut/pdf2/vuosaaren_satama_ja_ymparisto.pdf
http://www.portofhelsinki.fi/download/13960_Vesisto_ja_kalataloustarkkai...

Kommentit (0)

Vastauksesi