Kysy.fin vastaajien taustatiedoista?

Kysy.fin vastaajien taustatiedoista?

Näkyykö vastaajien koulutus jossain, suositettu tutkinto mahdollisine pää- ja sivuaineineen: "Kysymyksiin vastaavat Helsingin kaupunginkirjaston kirjastovirkailijat ja kirjastonhoitajat sekä palvelun rekisteröityneet käyttäjät."

Vastaus

Kirjastossa työskentelee hyvin laaja-alaisesti eri aloille koulutettua henkilökuntaa, mikä heijastuu Kysy.fissä vastaajajoukon kykynä tarttua mihin tahansa aiheeseen. Kirjastonhoitajien ja -virkailijoiden koulutuksen ja osaamisen ydin on tiedonhaussa ja kyvyssä tarkastella tietoa kriittisesti ja monesta eri näkökulmasta. Tässä mielessä informaatiotutkimus tai muu kirjastoalan koulutus on osoittautunut olennaisimmaksi vastaamisen kannalta. Pyrimme vastauksissamme tarjoamaan kysyjälle aina käyttämämme lähteet ja antamaan virikkeitä itsenäiseen lisätutkimukseen. Kysy.fissä vastaaminen muistuttaa siis monella tapaa perinteistä kirjaston tietopalvelutyötä.

Kommentit (0)

Vastauksesi