Kvanttitietokone/aivot

Kvanttitietokone/aivot

Kvanttitietokone vaatii toimiakseen jäähdytyksen lähelle absoluuttista nollalämpötilaa. Tällä vältetään kohinaa. Oletan myös, että aivot toimivat kvanttitasolla. Aivoilla ei ilmeisesti ole kykyä välttää kohinaa. Voisiko olla niin, että esim. vapinassa ja Parkinsonin taudissa kohinan taso on kasvanut liiaksi? kv tieteen harrastaja

Vastaus
20.03.202017:22
23430
20

Ajatellaanpa auton kojelautaa, jossa on kaikenlaisia sähköllä toimivia mittareita yms. värkkejä, jotka toimivat sähköllä ihan riippumatta siitä, onko autossa polttomoottori vai dieselmoottori vai häkäpönttö vai täyteen ladattu akku. Pääasia on että sähköä löytyy juuri sen verran että värkit toimivat. Myöskään niiden kulutuskestävyys ei riipu sähkön tuottamisen tavasta, vaan pelkästään siitä millaisista materiaaleisita ja millä tuotantoprosesseilla ne on tuotettu. Esimerkiksi mittarin viisari tai suojalasi voi olla kestävä tai kehno, ihan riippumatta siitä miten mittarin vaaatima sähkövirta on tuotettu.

Aivojen hermojärjestelmä kuljettaa sähköimpulsseja ja tallettaa muistijälkiä kemiallis-sähköisesti. Parkinsonin taudissa elimistö ei enää tuota tarpeeksi dopamiinia, jotta aivot toimisivat oikein. Alzheimerin taudissa aivoihin kertyy plakkia, joka tukkii sähköimplussien liikettä. Plakin kertyminen tai dopamiinin puute vaikuttaa aivojen toimintaan molekyyleinä. Vaikutus ei ole kvanttimekaniikkaa vaan tavallista kemiaa.

Kvanttiteoria kertoo miten atomit käyttäytyvät ja kemia miten atomeista koostuvat molekyylit käyttäytyvät. Ei voi sanoa että aivot toimivat kvanttitasolla. Atomien käyttäytymista voi tutkia kvanttitasolla, mutta aivojen toiminta on kemiaa, se tapahtuu molekyylien tasolla.

Kommentit (0)

Vastauksesi