Kuuluuko kehällä ajaa vasemmalla kaistalla nopeammin kuin oikealla kaistalla?

Kuuluuko kehällä ajaa vasemmalla kaistalla nopeammin kuin oikealla kaistalla?

Kuuluuko esim kehä 1:llä käyttää vasenta kaistaa ns. ohituskaistana? Eli siis ajaa sitä nopeammin kuin oikeanpuoleista kaistaa ajaessa? Toimiiko tien tukkeena jos ajaa vasenta kaistaa samaa nopeutta kuin oikeata kaistaa? Pitäisikö lievää ylinopeutta ajavia väistää oikealle kaistalle, jotta voi sallia heidän nopeamman ajovauhtinsa?

3 vastausta

Kysymys kannattaa esittää Liikenneturvalle https://www.liikenneturva.fi/fi/kysymykset-ja-vastaukset

Ohessa kuitenkin aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä:

Tieliikennelaki

9 § 2 mom.  Milloin kuljettajan ajosuunnassa on vähintään kaksi ajokaistaa, hänen on kuljetettava ajoneuvoa ajokaistaa tarpeettomasti vaihtamatta yleensä eniten oikealla olevalla vapaalla ajokaistalla.

17 § Ohittaminen

Edellä kulkeva ajoneuvo on ohitettava vasemmalta. Milloin edellä kulkeva kääntyy tai selvästi valmistautuu kääntymään vasemmalle, se on kuitenkin ohitettava oikealta.

Oikealta saa ohittaa, jos kuljettajan ajosuunnassa on vähintään kaksi ajokaistaa ja ajoneuvot kulkevat rinnakkaisilla ajokaistoilla.

18 § Ohituskiellot

Ohittavan ajoneuvon kuljettajan on tarkoin varmistauduttava, ettei ohitus aiheuta vaaraa.

19 § Ohittajan ja ohitettavan keskinäiset velvollisuudet

Ohittajan on pidettävä turvallinen väli ohitettavan ajoneuvoon.

Ohitettavan on, havaittuaan ohituksen vasemmalta, pysyteltävä niin oikealla kuin se muu liikenne ja olosuhteet huomioon ottaen on mahdollista, eikä hän saa lisätä nopeutta.

23 § Tilannenopeus

Ajoneuvon nopeus on sovitettava sellaiseksi kuin liikenneturvallisuus edellyttää huomioon ottaen muun ohella tien kunto, sää, keli, näkyvyys, ajoneuvon kuormitus ja kuorman laatu sekä liikenneolosuhteet

24 § Liikennettä estävän tai haittaavan ajon kielto

Liikennettä ei saa estää tai haitata ajamalla aiheettoman hitaasti tai tarpeettomasti äkkiä jarruttamalla.

 

Laki rikesakkorikkomuksista 7 § säätää nopeusrajoituksen rikkomisesta moottorikäyttöisellä ajoneuvolla

Jos suurin sallittu nopeus on yli 60 kilometriä tunnissa, moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajalle määrätään suurimman sallitun nopeuden tahallisesta tai huolimattomuudesta tapahtuneesta ylityksestä:

1) enintään 15 kilometrillä tunnissa 70 euron rikesakko; ja
2) yli 15 kilometrillä tunnissa ja enintään 20 kilometrillä tunnissa 100 euron rikesakko.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20100756#P7

Astetta jyrkemmästä säätää sitten rikoslain 23 luku ”Liikennerikoksista”
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001#L23

Todettakoon lopuksi, että kehätiet eivät ole moottori- tai moottoriliikenneteitä. Tieliikenneasetuksen 7 § ja 8 § säätää moottoritiellä ja moottoriliikennetiellä ajamista.
https://www.liikenneturva.fi/fi/kysymykset-ja-vastaukset/mopoilu
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1982/19820182#L2P7

 

Kommentit (0)
09.07.201609:30
75846
43

Jos 2- tai useampikaistaisella tiellä on kaistojen yläpuolella opasteet, mihin kyseistä kaistaa ajataan (esim molemmilla kaistoilla "Kehä 3 itään" -kyltit), niin yleinen sääntö oikeanpuoleisimmalla kaistalla ajamisesta ei ole voimassa, vaan kaistan saa valita vapaasti.

Ennen "lievää ylinopeutta" ajavien jumittamista kannattaa tarkistuttaa oma nopeusmittari. Yleensä ne näyttävät 5-10km alle oikean nopeuden.  Ja yleensäkin olisi parempi antaa kaikille vapaa ja joustava kulku, eikä pitää tiukasti kiinni omista "tämä on minun kaista" oikeuksista. Ehkä sillälailla Suomenkin ajokulttuuri vielä joskus muuttuisi yhtä hyvin toiset huomioon ottavaksi kuin se muualla maailmassa on. Jos liikennetiheys sallii, ei ole suuri vaiva vaihtaa oikealle ja päästää takaa tulevat menemään ohi. Nopeusrajoitusten noudattaminen on poliisin, ei kanssa-autoilijoiden asia.

Kommentit (0)
09.07.201610:38
20624
12

Tuo, mitä Köpi sanoo, on varsin totta (taaskin). Kohtuuden rajoissa, lisäisin. Joskus sieltä takaa tulee kauheaa vauhtia joku - usein saksalaisvalmisteisella autolla - ja vilkuttelee vielä valoja, jotta pois mun tieltäni maan matoset. Jos on vaimoa menossa viemään synnytyslaitokselle, kannattaisi silloinkin ajaa kohtuuden rajoissa. Jos joku tule selvää ylinopeutta, kun olen itse vasemmalla kaistalla, 80 alue, oma nopeusmittari näyttää 87, en hevillä rupea sovittamaan omaa nopeuttani mahdollisesti oikealla kaistalla (varsin lähellä toisiaan!) ajavien alempaan nopeuteen. Kaistanvaihto on aina potentiaalisempi kolaritilanne kuin samalla kaistalla pysyminen, antaa sen hätähousun ottaa riskinsä ja pujotella sieltä hiturien välistä, kun kerran nyt jo rikkoo liikennesääntöjä. Erityiseti, jos on tietyö, kuten nyt työmatkallani Hämeenlinnanväylällä. Yllättävän hyvin porukka noudattaa 60 rajoitusta, jopa pyhäisin ja öisinkin, kiitos teille!

Kommentit (0)

Vastauksesi