Kuulopuheiden mukaan vetureissa on ns.

Kuulopuheiden mukaan vetureissa on ns.

Kuulopuheiden mukaan vetureissa on ns. kuolleen miehen kytkin, jota veturinkuljettaja painelee säännöllisesti. Jos kuljettaja syystä tai toisesta on estynyt painamaan kytkintä, on myös perusteltua olettaa ettei hän ole kykenevä kuljettamaan junaakaan. Tällöin automatiikka pysäyttää junan turvallisesti.

Kuinka usein kuljettajan on paineltava kytkintä? Onko nykyisessä veturikalustossa saniteettitiloja, vai pysähtyykö koko juna odottelemaan kuljettajan tarpeita?

Nimim. "Apua aikataulupulmiin?"

Vastaus

Vetureissa on turvalaite, jota kutsutaan kansanomaisesti ’kuolleen miehen kytkimeksi’. Turvalaite kuitataan max. 60 sekunnin välein. Toisin kuin uskotaan, pidetään jalka koko ajan turvalaitteen kytkimen päällä, ja kuittaus 60 sekunnin välein tapahtuu siten, että jalka nostetaan kytkimeltä ylös ja painetaan takaisin. Jos turvalaitetta ei kuitata, syttyy ajopöydässä punainen merkkivalo. Jos turvalaitetta ei tämänkään jälkeen kuitata 5 sekunnin kuluttua, alkaa äänimerkki hälyttää. Jos kuittausta ei tapahdu vieläkään, silloin 5 sekunnin päästä turvalaite laukeaa ja tapahtuu täysivoimainen hätäjarrutus. Yli 140 km/h nopeuksissa (160-200 km/h)ajat puolittuvat. Eli turvalaitteen kuittaus tapahtuu 30 sekunnin välein. Merkkivalon ja äänimerkin kuittaus on tehtävä jo 2½ sekunnin kuluttua.

Vetureissa ei ole kuljettajille omia saniteettitiloja. Kuljettaja joutuu käyttämään asiakkaiden kanssa samoja käymälätiloja. Veturinkuljettajan yhtäjaksoinen ajoaika on 2-3 tuntia, jonka jälkeen on tauko. Pyritään siihen, että wc-käynnit tehdään tauon aikana tai sitten ajoaikana asemilla/pysäkeillä. Jos aivan pakottava tarve tulee, esim. akuutin vatsataudin takia, juna on pysäytettävä.

Tietolähteenä alan ammattilainen, veturinkuljettaja Riihimäeltä.

Kommentit (0)

Vastauksesi