Kuntohoitajien koulutuksesta?

Kuntohoitajien koulutuksesta?

Minkä koulutuksen (miten pitkä koulutus, taso) käyneitä ovat vanhainkodeissa esimerkiksi kuntohoitajat, ammatti- ja tutkintonimike? Mikä olennainen ero on fysioterapeutteihin?

Vastaus

Kuntohoitaja on suojattu ammattinimike. Nykyisin kuntohoitajaksi aikova suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitaja, suuntautuminen kuntoutus Tutkintoon vaaditaan 180 osaamispistettä, ja suorittaminen kestää kahdesta kolmeen vuotta riippuen siitä, tapahtuuko se peruskoulu- vai ylioppilaspohjaisena.

Fysioterapeutin tutkinto on hieman laajempi, 210 osaamispistettä ja suorittamisaika kolme ja puoli vuotta. Fysioterapeutit käyvät syvemmin läpi neurologisia sairauksia ja opiskelevat myös vammaisten ja lasten fysioterapiaa. Nämä eivät kuuluu kuntohoitajan alaan.

Kommentit (0)

Vastauksesi