kuntatyöpaikkojen virastotyöajasta h min / vk/kk?

kuntatyöpaikkojen virastotyöajasta h min / vk/kk?

Mikä on kuntien virastotyöaika h min / kk, h min / vk (vähintään ja enintään) vai voiko jokainen kunta päättää siitä itsenäisesti? Mitä vähimmäistyönantajaetuuksia kuntien työsopimukset sisältävät? x kuten esimerkiksi palkaton kikylounastauko työpäivän aikana, muttei sen alussa tai lopussa, 30 min... x oikeus käydä palkallisena tupakalla (ellei savuton työpaikka) ja wc:ssä... .

Vastaus

Kuntien työntekijöiden työajasta ja muista asioita säädetään Kunnallisessa virka- ja työehtosopimuksessa. eli KVTESissä. Opetusalan henkilöstöllä, lääkäreillä, teknisten alojen edustajilla, muusikoilla ja näyttelijöillä on omat työehtosopimuksensa, muita koskee Kunnallinen Yleinen työehtosopimus. Työehtosopimusten tekstti ovat verkossa vapaasti luettavana. Joistakin asioista voidaan sopia paikallisesti, mutta säännöllisen työajan keskimääräisestä pituudesta, ylityön enimmäismäärästä, vuorokausilevosta tai opettajien työaikaan liittyvistä määräyksistä ei voida sopia paikallisesti. Työehtosopimuksessa määritellään erilaisia työaikoja. Yleistyöaikaa sovelletaan henkilöstöön, johon ei sovelletaa muuta työaikaa Säännöllinen työaika on enintään 9 tuntia vuorokaudessa ja 38 tuntia 45 minuuttia viikossa. Toimistotyöaikaa tekevät yleensä ne, joiden työt ovat luonteeltaan hallinnollisia. Säännöllinen työaika on silloin enintään 9 tuntia vuorokaudessa ja 36 tuntia 45 minuuttia viikossa. Joissakin tehtävissä noudatetaa myös jaksotyöaikaa. Erilaisissa asiakaspelvelutehtävissä  tai tehtävissä, joissa liikutaan paikasta toiseen on erilaiset työaikasäädöksensä. 

En ole ihan varma, mitä kysyjä tarkoittaa vähimmäistyönantajaetuuksilla. Työehtosopimuksessa todetaan ruokatunnista, että vähintään kuuden tunnin pituiseen työpäivään on sisällytettävä vähintään puolen tunnin ruokatauko, jota ei lasketa työaikaan ja jonka ajaksi saa poistua työpaikalta. Jos työ on sen luontoista, että työpaikalta ei voi poistua, työntekijälle on järjestettävä mahdollisuus aterioida työpaikalla työajalla. Tällöin kyse on joutuisasta aterioinnista. Paikallisesti voidaan sopia, että ruokatauko kuuluu myös lyhyempaa työaikaa tekeville. 

Tupakointi on kiellettty jo tupakkalain perusteella yleisissä tiloissa sekä esimerkiksi koulujen jä päiväkotien tiloissa. Tupakkalaki määrää myös, että kenenkään ei tarvitse altistua savulle työpaikallaan. Työtiloissa, joissa työskentelee myös muita ihmisiä, ei siis voi polttaa. Monet kunnat ovat julistautuneet tupakattomiksi työpaikoiksi, jolloin tupakointi työajalla on kiellettyä. Työnantaja ei voi kieltää tupakointia tauolla, jota ei lasketa työaikaan. 
 

 

Kommentit (0)

Vastauksesi