Kunnan työntekijän palkka

Kunnan työntekijän palkka

Miksi kaupungin/ kunnan työntekijöille (jotka käsittääkseni saavat palkkansa verovaroista) on kuntalaisen maksettava heidän työaikanaan työtehtäväänsä kuuluvasta työstä? Saimme taloyhtiöön lainvoimaisen parveketupakointkieltopäätöksen, joka tuli maksamaan yli 1000 euroa. Miksi?

Vastaus

Viranomaispäätökset voivat olla maksullisia. Nämä maksut eivät päädy työntekijöille vaan kaupungin
tai kunnan kassaan.

Kommentit (0)

Vastauksesi