Kunnan maksama sakko työmarkkinatuesta

Kunnan maksama sakko työmarkkinatuesta

Kunnanthan joutuvat maksamaan ns. sakkoa Kelan maksamasta työmarkkinatuesta työttömälle. Mitenkä tämä sakko lasketaan? Katsotaanko se erikseen jokaisen työttömän kohdalta? Onko määrä jonkinlainen %-osuus tms.?

Vastaus

Vuoden 2015 alusta työmarkkinatuki ja siihen mahdollisesti liittyvä lapsikorotus rahoitetaan valtion varoista sen maksuerän loppuun, jonka aikana henkilölle on maksettu työttömyyden perusteella työmarkkinatukea yhteensä 300 päivältä. Sen jälkeen työttömyysaika rahoitetaan puoliksi valtion ja puoliksi työmarkkinatuen saajan kotikunnan varoista siihen asti, kunnes henkilö on saanut työmarkkinatukea työttömyyden perusteella 1000 päivältä. Seuraavasta työttömyyden perusteella maksetusta maksuerästä lukien työttömän kotikunnan rahoitusvastuu nousee 70 %:iin. Kela laskuttaa kuntia jälkikäteen kalenterikuukausittain

Eli 300–999 päivää tukea saaneiden osalta kunnan rahoittama osuus, "työttömyyden sakkomaksu" on 50 prosenttia. Vähintään tuhat päivää tukea saaneiden työttömyysajan työmarkkinatuesta kunnat rahoittavat 70 prosenttia.

Ennen vuotta 2015 kuntien rahoitusvastuu oli pienempi. Kuntien maksuosuuden nostoa perusteltiin sillä, että se kannustaisi kuntia työllistämistoimiin.

 

Kommentit (0)

Vastauksesi