Kunnan (kaupungin) palvelussuhteen päättäminen

Kunnan (kaupungin) palvelussuhteen päättäminen

Tv-haastattelussa Kätilöopiston edustaja sanoi, että ainoa ratkaisu ilokaasukätilöiden tapauksessa oli irtisanominen. Yksityisellä sektorilla tuonkaltaisissa tapauksissa purettaisiin palvelussuhde heti, ilman irtisanomisaikaa ja -palkkaa. Eikö purkaminen ole julkisen hallinnon keinovalikoimassa?

Vastaus

Kuntatyönantajien verkkosivuilla todetaan, että palvelussuhteen purkaminen on mahdollista ainoastaan erittäin painavasta syystä: "Tällaisena syynä voidaan pitää laista tai määräyksistä johtuvien, palvelussuhteeseen olennaisesti kuuluvien velvoitteiden niin vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää palvelussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa". Toisaalta "työnantajalla voi olla oikeus purkaa palvelussuhde esimerkiksi silloin, kun työntekijä tai viranhaltija välinpitämättömyydellään vaarantaa työturvallisuutta työpaikalla, esiintyy siellä päihtyneenä tai vastoin kieltoa käyttää siellä päihdyttäviä aineita".

Palvelussuhteen purkaminen olisi ollut mahdollista, mutta tapahtumien kulku haluttiin ilmeisesti tutkia tarkkaan ennen työsuhteiden päättämistä. Esimerkiksi Helsingin Sanomien artikkelin mukaan ilokaasun käyttö ei johtanut potilasturvallisuuden vaarantumiseen, mikä selittää tilannetta. Joka tapauksessa tilanteeseen on suhtauduttu vakavasti, sillä sekä kaksi määräaikaista että kaksi vakituisessa työsuhteessa ollutta työntekijää irtisanottiin. 

Kommentit (0)

Vastauksesi