Kun uimahallin veteen pääsee jotain ihmiseritettä, joka kuitenkin sisältää...

Kun uimahallin veteen pääsee jotain ihmiseritettä, joka kuitenkin sisältää...

Kun uimahallin veteen pääsee jotain ihmiseritettä, joka kuitenkin sisältää jonkin verran pieneliöitä, tuhoutuvatko nämä eliöt välittömästi, vai onko kontaminaatiovaaraa yleisissä altaissa uidessa?

Vastaus

Uimahallien vesi on yleensä ottaen turvallista kloorauksen ja otsonoinnin ansiosta, eikä aiheuta infektiovaaraa. Jos veteen pääsee kuitenkin äkillisesti suurehkoja määriä mikrobeja eritteiden mukana, eivät kaikki mikrobit välttämättä tuhoudu heti. Ratkaisevaa lieneekin se, kuinka suuri kertakuormitus on.

http://www.hel2.fi/ymk/ymparistotila/vesi/uimavesi/uimalat.htm
http://www.hel.fi/wps/portal/Ymparistokeskus/Artikkeli?WCM_GLOBAL_CONTEX...
http://www.hel2.fi/YMK/julkaisut/Monisteet/monisteet2002/moniste01_02.pdf

Kommentit (0)

Vastauksesi