Kun työvoimatoimisto maksaa matkat työhaastatteluun oman työnhakualueen...

Kun työvoimatoimisto maksaa matkat työhaastatteluun oman työnhakualueen...

Kun työvoimatoimisto maksaa matkat työhaastatteluun oman työnhakualueen ulkopuolelle, kuka maksaa majoituksen?

Vastaus

Työ- ja elinkeinotoimiston sivuilla sanotaan seuraavasti:

"Työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää työnhakuun liittyvistä matkoista liikkuvuusavustusta. Liikkuvuusavustuksina maksettavia etuuksia ovat matkakustannusten korvaukset ja muuttokustannusten korvaukset.

Matkakustannusten korvausta voi saada, jos
•on ilmoittautunut työ- ja elinkeinotoimistoon työnhakijaksi ja
•työpaikka tai haastattelu on asuinpaikkakunnan työssäkäyntialueen ulkopuolella ja
•työ- ja elinkeinotoimisto antaa osoituksen tähän työpaikkaan tai työnantaja on kutsunut työnhakijan työhaastatteluun
•paikka voi olla itse hankittu, mutta avustusta on aina haettava työ- ja elinkeinotoimistosta ennen matkaa
•työajan tulee olla vähintään 18 tuntia viikossa ja työn tulee kestää vähintään kaksi viikkoa.

Myös koululainen ja opiskelija voivat saada matkakustannusten korvausta oppilaitoksen loma-aikana tapahtuvaa työtä varten. Matkaan liittyvinä kustannuksina korvataan matkakustannukset ja yöpyminen tarvittaessa. Kustannusten korvausperusteena on asuin- ja työ- tai työhönottopaikkakunnan välinen etäisyys kilometreinä kerrottuna 0,21 eurolla."

Lähde:

http://www.mol.fi/mol/fi/00_tyonhakijat/01_tyonhaku_suomessa/06_liikkuvu...

Korvaus tulee hakea TE-toimistosta ennakkoon. Ylipäätään suosittelen, että käännyt paikallisen TE-toimiston puoleen ja varmistat hyvissä ajoin, mihin kaikkiin korvauksiin olet oikeutettu.

Kommentit (0)

Vastauksesi