Kun tasavallan Risto Ryti ilmoitti eroavansa toimesta 1.8.1944 ja jätti myös...

Kun tasavallan Risto Ryti ilmoitti eroavansa toimesta 1.8.1944 ja jätti myös...

Kun tasavallan Risto Ryti ilmoitti eroavansa toimesta 1.8.1944 ja jätti myös tehtävien hoidon pääministerille, oliko Ryti kuitenkin muodollisesti tasavallan presidentti siihen saakka kunnes seuraajaksi valittu Gustaf Mannerheim antoi juhlallisen vakuutuksensa 4.8.?
Oliko myös Mannerheim muodollisesti tasavallan presidentti eroilmoituksensa jättämisen ja J. K. Paasikiven toimeenastumisen välisenä aikana 4.3.-11.3.1946?

Vastaus

Normaalitapauksessa valtioneuvosto käsittelee presidentin virasta luopumisen silloin kun istuva presidentti on estynyt virkatoimensa hoidosta ja ilmoittaa luopuvansa virasta. Tällöin pääministeri toimii vt. presidenttinä siihen asti kun uusi presidentti asetetaan virkaansa eduskunnassa presidentinvalan vannomisen jälkeen. Sekä Risto Ryti että C.G.E.Mannerheim muodostavat kuitenkin poikkeustapauksen tästä säännöstä.

Kyösti Kallio ilmoitti eroavansa presidentin toimesta marraskuussa 1940. Koska tuolloisessa tilanteessa ei katsottu voitavan järjestää normaalisti valitsijamiesvaaleja, säädettiin poikkeuslaki, jonka mukaan vuoden 1937 valitsijamiehet kokoontuivat valitsemaan uuden presidentin. Samana päivänä, 19. joulukuuta 1940, jolloin Kallion seuraajana oli valittu jatkamaan Ryti, Kyösti Kallio kuoli – vielä virallisesti kautensa aikana – äkilliseen sydänkohtaukseen Helsingin rautatieasemalla ollessaan lähdössä kotiinsa.

Ryti ilmoitti eroavansa elokuussa 1944 poliittisen ja sotilasjohdon yhdistämiseen sekä horjuvaan terveyteensä vedoten, mutta tosiasiassa Ryti–Ribbentrop-sopimuksen vuoksi. Tällöin Mannerheimista tuli välittömästi eduskunnan säätämällä poikkeuslailla tasavallan kuudes presidentti 4. elokuuta 1944. Syyskuusta 1945 lähtien Mannerheim oli lähes jatkuvasti virkavapaalla presidentin tehtävistä, ja hän erosi terveydellisistä syistä presidentin toimesta 4. maaliskuuta 1946, jolloin pääministeri J. K. Paasikivi valittiin täyttämään Mannerheimin tehtävä loppukaudeksi. Normaaleja valitsijamiesvaaleja ei pidetty, vaan vaalin suoritti poikkeuslain nojalla eduskunta. Rytin ja Mannerheimin tapauksissa ei siis menetelty Suomen valtiosäännön mukaisesti vaan poikkeustilanteiden takia mutkia jouduttiin melkoisesti oikomaan.

Lähteitä:

Turtola, Martti
Risto Ryti : elämä isänmaan puolesta / Martti Turtola
Julkaisutiedot Helsingissä : Otava, 2009

Häikiö, Martti
Presidentin valinta : miten valtionpäämiehet on Suomessa valittu, millaisiin poikkeusmenetelmiin valinnoissa on turvauduttu ja miksi presidentin toimikautta jatkettiin kokonaan ilman vaalia vuonna 1973 / Martti Häikiö
Julkaisutiedot Porvoo : Helsinki : Juva : WSOY, 1993

Rantanen, Paavo
Vaikea tie rauhaan : Suomi Saksan, Ruotsin ja Neuvostoliiton puristuksessa 1944 / Paavo Rantanen
Julkaisutiedot Jyväskylä : Atena, 2010 (Porvoo : WS Bookwell)

Ryti, Risto
"Käymme omaa erillistä sotaamme" : Risto Rytin päiväkirjat 1940-1944 / toimittaneet Ohto Manninen & Kauko Rumpunen
Julkaisutiedot Helsinki : Edita, 2006 (Edita Prima)

Sinistä punaista mustaa : näkökulmia Suomen 1930-40-lukujen poliittiseen historiaan / Petri Juuti (toim.)
Julkaisutiedot [Kangasala] : KehräMedia, 2005 (Tampere ; Tampereen yliopistop.)

Virkkunen, Sakari
Suomen presidentit. 2 : Kallio, Ryti, Mannerheim / Sakari Virkkunen
Julkaisutiedot Helsingissä : Otava, 1994

Tasavallan presidentit: Sodan ja rauhan miehet 1940-1956 / Martti Turtola ; [teematekstien kirjoittajat Sampo Ahto ... et al.] ; [toimittaja Hilkka Opas]
Julkaisutiedot [Espoo] : Weilin + Göös, 1993

Juuti, Petri
Miksi Ryti erosi? / Petri Juuti
Julkaisutiedot Tampere : Tampereen yliopisto, 1990

Skyttä, Kyösti
Ei muuta kunniaa : Risto Rytin kujanjuoksu 1939-1945 / Kyösti Skyttä
Julkaisutiedot Helsinki : Kirjayhtymä, 1989

Virkkunen, Sakari
Ryti : myrskyajan presidentti / Sakari Virkkunen
Julkaisutiedot Helsingissä : Otava, 1985

Mannerheim, Carl Gustaf Emil
Muistelmat / C. G. Mannerheim ; suomentanut Lauri Hakulinen, avustajina Matti Sadeniemi, Eino Nivanka ja Maijaliisa Auterinen
Julkaisutiedot Helsingissä : Otava, 2008 (Keuruu : Otavan Kirjapaino)

Brantberg, Robert
Mannerheim : ylipäällikkö ja presidentti 1940-1951 / Robert Brantberg
Julkaisutiedot [Tampere] : Revontuli, 2006

Kataja, Annamaija
Itsenäisen Suomen presidentit / Annamaija Kataja
Julkaisutiedot Jyväskylä : Gummerus, 1994

Virkkunen, Sakari
Mannerheim : marsalkka ja presidentti / Sakari Virkkunen
Julkaisutiedot Helsingissä : Otava, 1989

Polvinen, Tuomo
J. K. Paasikivi. 4 : 1944-1948 / Hannu Heikkilä, Hannu Immonen: valtiomiehen elämäntyö / Tuomo Polvinen

Paasikivi, J. K.
J. K. Paasikiven päiväkirjat 1944-1956. Toinen osa : 25.4.1949-10.4.1956 / [ven. tekstien tark.: Eino Koponen] ; [muunkielisten tekstien suom.: Kari Vähäpassi] / [toim. Yrjö Blomstedt, Matti Klinge]

http://www.helmet.fi/search~S9*fin/X

Kommentit (0)

Vastauksesi